Το Λύκειον των Ελληνίδων 100 χρόνια

Επιστημονική επιμέλεια Έφη Αβδελά, Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, Αθήνα 2010, σ.
511, εικ. 296
Πρόκειται για ένα συλλογικό έργο με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων λειτουργίας του Λυκείου των Ελληνίδων, το οποίο με επιστημονικό τρόπο αναλύει πτυχές της ιστορικής πορείας του ΛτΕ. Στις 15 μελέτες που περιέχονται στον τόμο έγινε προσπάθεια να καλυφθούν όλες οι περίοδοι του Λυκείου με έμφαση βέβαια, όπως είναι φυσικό, στις πρώτες δεκαετίες της δράσης του σωματείου. Ανιχνεύονται οι ιδεολογικές κατευθύνσεις των πρώτων χρόνων, η ανάδειξη του γυναικείου ζητήματος, οι προσπάθειες για τη διάσωση και διάδοση παραδοσιακών μορφών έκφρασης, όπως είναι ο χορός και η ενδυμασία. Αναδεικνύεται η συμβολή των δύο πρώτων Προέδρων του ΛτΕ, της Καλλιρρόης Παρρέν και της Άννας Τριανταφυλλίδου και ερευνώνται θέματα όπως η συγκρότηση της Ιματιοθήκης, η ανάδειξη των ελληνικών χορών, η διενέργεια του Α΄ Εθνικού Γυναικείου Συνεδρίου, η πρόσληψη της μητρότητας και οι εκπαιδευτικές δράσεις για τις γυναίκες, η εξάπλωση του ΛτΕ στο εσωτερικό (Παραρτήματα) και το εξωτερικό (Γραφεία). Ο τόμος περιέχει επίσης Χρονολόγιο, βιογραφικά των Προέδρων του ΛτΕ και πλούσιο αρχειακό και φωτογραφικό υλικό.

Λύκειον των Ελληνίδων το ξεκίνημα όπως το καταγράφει η «Εφημερίς των Κυριών»

Eπιμέλεια-σχόλια Νίκος Ανδριώτης, Αθήνα 2011, σ. 32 [Χορηγός έκδοσης Γεώργιος Π.
Βλαχόπουλος].
Η μικρή αυτή έκδοση που πραγματοποιήθηκε με την ευγενική χορηγία του Γεωργίου Π. Βλαχόπουλου περιέχει την ανατύπωση άρθρων από την «Εφημερίδα των Κυριών» των ετών 1911-1915 που αναφέρονται σε εκδηλώσεις ή δράσεις του Λυκείου των Ελληνίδων. Το μεγαλύτερο μέρος αναφέρεται στα Ανθεστήρια, την πρώτη επίσημη εμφάνιση του ΛτΕ την Πρωτομαγιά του 1911 με ένα κείμενο της Καλλιρρόης Παρρέν και την υποδοχή της εκδήλωσης από τον αθηναϊκό Τύπο. Σε άλλα άρθρα γίνεται λόγος για εκδηλώσεις, ομιλίες και παραστάσεις που οργάνωνε το ΛτΕ, αλλά και για τις ποικίλες δράσεις του κατά την περίοδο των Βαλκανικών πολέμων και του Α΄ Παγκόσμιου πολέμου.

Copyright 2017 Λύκειο των Ελληνίδων