Φίλοι του Λυκείου των Ελληνίδων

Οι «Φίλοι του Kεντρικού Λυκείου των Ελληνίδων» είναι ένα μη κερδοσκοπικό Σωματείο, το οποίο ιδρύθηκε το 1988 από παλαιά μέλη της Χορευτικής Ομάδας.

Οι σκοποί του Σωματείου είναι η ηθική συμπαράσταση και κατά το δυνατόν υλική ενίσχυση του Λυκείου και η συμβολή στη διάδοση στο ευρύ κοινό των σκοπών και της σημασίας του έργου του Λυκείου των Ελληνίδων.

Οι σκοποί του Σωματείου επιτυγχάνονται με κάθε πρόσφορο και νόμιμο μέσο όπως η οργάνωση διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων και συνεδρίων, η συγκρότηση ομάδων εργασίας και η συνεργασία με άλλους φορείς ανάλογου ενδιαφέροντος.

Οι τακτικοί πόροι του Σωματείου είναι οι συνδρομές των μελών και τα έσοδα από διάφορες εκδηλώσεις.

Μέλη του Σωματείου γίνονται άτομα που συνδράμουν το έργο του Λυκείου των Ελληνίδων γενικά και του Σωματείου ειδικότερα. Ο αριθμός των μελών είναι 150 περίπου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι επταμελές και μετά από τις αρχαιρεσίες της 13ης Νοεμβρίου 2017, έχει ως εξής:  Γιάννης Ζέρβας (πρόεδρος), Γιώργος Κώτσος (αντιπρόεδρος), Χρυσούλα Θωμίδου (γενική γραμματεύς), Αντίκλεια Τρικόγλου (ταμίας), Χαρά Δεληγιάννη (ειδ. γραμματεύς) και μέλη οι Γρηγόρης Λιναράς και Θανάσης Αρβανίτης.

Ο Πρόεδρος Γιάννης Ζέρβας

Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

E-mail: jzervas@phed.uoa.gr

Πληροφορίες:

e-mail: jzervas@phed.uoa.gr


Έκθεση πεπραγμένων 1987-2017

(Δια του Προέδρου Γιάννη Ζέρβα)  πατήστε εδώ