ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ:

Δημοκρίτου 14
Αθήνα 10673
τηλ. 210.3611042 fax 210.3607355
e-mail: [email protected]

ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΣ:

Δημοκρίτου 7
Αθήνα 10671
τηλ. 210.3629513 fax 210.3616690
e-mail: [email protected]

ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑ – ΠΩΛΗΤΗΡΙΟ:

Δημοκρίτου 7Α
τηλ. 210.3611607

Μέγαρο Αντωνοπούλου

Λεωφόρος Αλεξάνδρας 4
Αθήνα 10682
τηλ.-φαξ. 210 8227703