Η τεκμηρίωση των 4.100 αντικειμένων ολοκληρώθηκε σε ένα χρόνο. Επιλέχθηκαν αντικείμενα που συνθέτουν το βασικό κορμό μιας γυναικείας και μιας ανδρικής φορεσιάς, καθώς και αντικείμενα που κατατάσσονται στα λεγόμενα μικροεξαρτήματά τους. Οι γυναικείες φορεσιές υπερτερούν έναντι των ανδρικών, καθώς η ενδυματολογική συλλογή του Λυκείου των Ελληνίδων διαθέτει μικρό αριθμό των τελευταίων.

Σκοπός της επιλογής είναι να αναδειχθεί η ποικιλία, η πολυτυπία και η πολυμορφία της ελληνικής τοπικής φορεσιάς μέσα από ένα σημαντικό δείγμα της ενδυματολογικής συλλογής του Μουσείου Ιστορίας της Ελληνικής Ενδυμασίας του Λυκείου των Ελληνίδων. Ταυτόχρονα όμως να καταδειχθεί πώς ιδέες, υλικά και σχέδια μετακινούνται στον ελλαδικό χώρο και πώς αξιοποιούνται σε κάθε περιοχή ανάλογα με το τοπικό ύφος.

Επιλέχθηκε να γίνει παρουσίαση και κάποιων αντικειμένων που αποτελούν σύγχρονη κατασκευή (π.χ. ποδιά Σαλαμίνας, κορόνα της γυναικείας αστικής φορεσιάς της Αττικής), ως εξαιρετικών δειγμάτων πιστής αναπαραγωγής. Σημαντικό αριθμό επίσης καλύπτουν και τα λεγόμενα ιστορικά αντίγραφα του Λυκείου των Ελληνίδων, μέσω των οποίων ξεδιπλώνεται η ιστορία του. Ακόμη, συμπεριλήφθηκε και η συλλογή με τις κούκλες της βασίλισσας Όλγας, ως μοναδικά χρονολογημένα δείγματα μικρογραφίας της ελληνικής τοπικής φορεσιάς.

Η τεκμηρίωση των αντικειμένων βασίστηκε σε βιβλιογραφική έρευνα, και όχι σε επιτόπια. Όπου δε η βιβλιογραφία ήταν ανεπαρκής, η τεκμηρίωση επικεντρώθηκε μόνο στη φυσική περιγραφή του αντικειμένου, χωρίς να καθορίζεται η φυσική ή η κοινωνική ηλικία του φορέα ή ακόμη και η περίσταση χρήσης του.

Συνήθως ο τρόπος κοπής, τα υλικά κατασκευής, τα διακοσμητικά μοτίβα υποδεικνύουν το γεωγραφικό διαμέρισμα στο οποίο εντάσσονται τα κομμάτια μιας τοπικής φορεσιάς. Παρόλα αυτά, καθώς τα υλικά και τα σχέδια δεν είναι πάντα σταθερά σημεία, τα όρια είναι δυσδιάκριτα ακόμη και σε γειτονικές περιοχές, όπου οι παραλλαγές είναι τόσο μικρές ώστε να μην είναι δυνατή η ένταξή τους με απόλυτη βεβαιότητα. Έτσι, μικρός αριθμός αντικειμένων συνοδεύεται από ένα ερωτηματικό στην ευρύτερη περιοχή χρήσης, το οποίο δηλώνει αβεβαιότητα όσον αφορά στο γεωγραφικό εντοπισμό.

Για πρώτη φορά το Λύκειο των Ελληνίδων γνωστοποιεί στο ευρύ κοινό ένα τεκμηριωμένο τμήμα των συλλογών του. Επιτυχία του συγκεκριμένου έργου θα θεωρηθεί η συμβολή ειδικών είτε λόγω εντοπιότητας είτε λόγω ερευνητικών ενδιαφερόντων, συμβολή ευπρόσδεκτη, καθώς θα καλύψει τα όποια κενά της βιβλιογραφίας. Στόχος του Λυκείου των Ελληνίδων είναι το πρόγραμμα αυτό να αποτελέσει έναυσμα ενός ενδυματολογικού διαλόγου μεταξύ των αδελφών μουσείων σε Αθήνα και περιφέρεια.

 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΤΟ ΕΡΓΟ  ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΘΗΚΕ ΣΕ  ΠΟΣΟΣΤΟ 75% ΑΠΟ ΤΟ               ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ   ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ  ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ  ΚΑΤΑ 25% ΑΠΟ   ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

Γ’ ΚΠΣ                                                                Ε.Π. «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΜΕΤΡΟ 1.3 – ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ