Υπεύθυνη: Αμαλία Μάρκατζη

Φωτογραφίες συγκεντρώνονται και διαφυλάσσονται στο Λύκειο από την ίδρυση του το 1911.   Όπως είναι φυσικό, οι φωτογραφίες   των πρώτων ετών είναι λίγες.   με την πάροδο των ετών αυξάνονται και φθάνουμε στην σημερινή εποχή της ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής  όπου υπάρχει πληθώρα φωτογραφιών    που καλύπτουν κάθε γεγονός,  Η ίδρυση του ΛτΕ είχε σαν στόχους   την εξύψωση της ελληνίδας γυναίκας με την πνευματική καλλιέργεια και εργασία και τη διάσωση και διάδοση της παράδοσης. Το μεγαλύτερο φωτογραφικό υλικό σχετίζεται με την παράδοση.  Μέσα από ποσοτικά λιγότερες φωτογραφίες, προβάλλονται  οι άλλες δραστηριότητες και η εθελοντική πρόσφορα   των  μελών του ΛτΕ  σύμφωνα με τις ανάγκες της κάθε  χρονικής περιόδου.

Η συστηματική ταξινόμηση των φωτογραφιών άρχισε  το 1996.  Τα τελευταία χρόνια ομάδα εθελοντών από την Χορευτική Ομάδα σε τακτικές συναντήσεις εργάζονται για την τεκμηρίωση, ψηφιοποίηση και επεξεργασία του αρχειακού υλικού.  Συνεχίζεται η  συγκέντρωση φωτογραφιών  παλαιοτέρων ετών.  Τα μέλη   η οι οικογένειες τους  καταθέτουν η δανείζουν τα προσωπικά τους αρχεία για τον εμπλουτισμό του φωτογραφικού αρχείου του Λυκείου.