Φίλοι του Λυκείου των Ελληνίδων

Οι “Φίλοι του Kεντρικού Λυκείου των Ελληνίδων” είναι ένα μη κερδοσκοπικό Σωματείο, το οποίο ιδρύθηκε το 1988 από παλαιά μέλη της Χορευτικής Ομάδας.

Οι σκοποί του Σωματείου είναι η ηθική συμπαράσταση και κατά το δυνατόν υλική ενίσχυση του Λυκείου και η συμβολή στη διάδοση στο ευρύ κοινό των σκοπών και της σημασίας του έργου του Λυκείου των Ελληνίδων.

Οι σκοποί του Σωματείου επιτυγχάνονται με κάθε πρόσφορο και νόμιμο μέσο όπως η οργάνωση διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων και συνεδρίων, η συγκρότηση ομάδων εργασίας και η συνεργασία με άλλους φορείς ανάλογου ενδιαφέροντος.

Οι τακτικοί πόροι του Σωματείου είναι οι συνδρομές των μελών και τα έσοδα από διάφορες εκδηλώσεις.

Μέλη του Σωματείου γίνονται άτομα που συνδράμουν το έργο του Λυκείου των Ελληνίδων γενικά και του Σωματείου ειδικότερα. Ο αριθμός των μελών είναι 150 περίπου.

Σύσταση Νέου Δ.Σ.  7 Δεκεμβρίου 2018

Μετά την παραίτηση του αγαπητού μας φίλου και επί 31 χρόνια Προέδρου Γιάννη Ζέρβα, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου συγκροτήθηκε ως εξής:

Γιώργος Κώτσος (πρόεδρος),  Θανάσης Αρβανίτης (αντιπρόεδρος), Χρυσούλα Θωμίδου (γενική γραμματεύς), Αντίκλεια Τρικόγλου (ταμίας), Χαρά Δεληγιάννη (ειδ. γραμματεύς) και μέλη οι Γρηγόρης Λιναράς και Μαρίνα Παπαχριστοδήμα-Καψάλη .

 

 


Έκθεση πεπραγμένων 1987-2017

(Δια του Προέδρου Γιάννη Ζέρβα)  πατήστε εδώ