Η νέα δωρεά προς το ΜΕΛΕ στην προθήκη του Κεντρικού Λυκείου των Ελληνίδων

Photo credits: Studio Kominis
Photo credits: Studio Kominis