2001
Συμμετοχές σε άλλες Εκθέσεις

"Θράκη, 80 χρόνια από την ενσωμάτωση στην Ελλάδα" - Συμμετοχή του ΜΕΛΕ στην Έκθεση στη Βουλή των Ελλήνων

Where
Αθήνα, Βουλή των Ελλήνων