10/05/2016 - 30/06/2016
Άλλες Δράσεις & Εκδηλώσεις

Συμμετοχή του ΜΕΛΕ στη Διεθνή Ημέρα των Μουσείων 2016

Αφίσα της έκθεσης «Φωτογραφίζοντας το τοπίο. Dorothy Burr Thompson: φωτογραφίες 1923-1939». Κεντρικό Λύκειον των Ελληνίδων, 2016.