Φωτογραφίες από τη Χορευτική Παράσταση "Σκέρτσο πεταχτό"

Φωτ. Κώστας Κομίνης
View more about the Event