Βίντεο από τη Συνάντηση "Πάμε παράσταση; Χορευτικές διαδρομές, καταστάσεις και αντιφάσεις" - "Πτυχές της χορευτικής πράξης"

Βίντεο από τη Συνάντηση "Πάμε παράσταση; Χορευτικές διαδρομές, καταστάσεις και αντιφάσεις" - "Πτυχές της χορευτικής πράξης"
View more about the Event