Βίντεο από τη Συνάντηση "Πάμε παράσταση; Χορευτικές διαδρομές, καταστάσεις και αντιφάσεις" - "Πτυχές της χορευτικής πράξης"

Βίντεο από τη Συνάντηση "Πάμε παράσταση; Χορευτικές διαδρομές, καταστάσεις και αντιφάσεις" - "Πτυχές της χορευτικής πράξης"

Το Τμήμα Παραρτημάτων του Λυκείου των Ελληνίδων διοργάνωσε κύκλο επτά διαδικτυακών διαλέξεων – συζητήσεων με τίτλο «Πτυχές της χορευτικής πράξης», η πρώτη την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020 και η έβδομη την Κυριακή 16 Μαΐου 2021 με επιστημονικό υπεύθυνο τον Δρα Χρήστο Παπακώστα, Αναπληρωτή Καθηγητή, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Ο κύκλος διαλέξεων απευθυνόταν σε δασκάλους παραδοσιακού χορού των Λυκείων των Ελληνίδων, στην Ελλάδα και στα Γραφεία του εξωτερικού, σε μέλη Διοικητικών Συμβουλίων αλλά και ευρύτερα σε δασκάλους χορού πολιτιστικών φορέων, μέλη χορευτικών ομάδων και σε όσους δραστηριοποιούνται στο πεδίο του χορού, του πολιτισμού και της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Στόχος της συγκεκριμένης δράσης ήταν η διερεύνηση και, ακόμη περισσότερο, η συζήτηση διαφόρων πτυχών της χορευτικής πράξης και διαδικασίας, η οποία επιχειρεί να αναδείξει ζητήματα που αφορούν σ’ ένα ευρύτερο φάσμα πρακτικών όπως: η επιλογή του χορευτικού υλικού και της μουσικής, η διδασκαλία και τελικώς η παράσταση επί σκηνής.

Η εναρκτήρια 1η Συνάντηση πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020 με τίτλο «Πάμε παράσταση; Χορευτικές διαδρομές, καταστάσεις και αντιφάσεις», με ομιλητή τον Χρήστο Παπακώστα, Αναπληρωτή Καθηγητή, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Η διάλεξη επιχείρησε να διερευνήσει και, ακόμη περισσότερο, να συζητήσει διάφορες πτυχές της χορευτικής πράξης του ελληνικού παραδοσιακού χορού έχοντας ως άξονα την πολυδιάστατη έννοια της ‘παράστασης’. Έτσι, η πρώτη και η σοβαρότερη αντίφαση εντοπίζεται στην ίδια τη φύση του παραδοσιακού μας χορού, αφού πρόκειται για ένα είδος χορού με έντονο κοινωνικό, κοινοτικό και συμπεριληπτικό χαρακτήρα. Με λίγα λόγια, στην ‘παραδοσιακή’ και ‘φυσική’ του εκδοχή αναφερόμαστε σε ένα μη-θεατρικό είδος χορού. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με άλλα είδη χορού, τα οποία δημιουργήθηκαν και αναπτύχθηκαν με κύρια στόχευση τη θεατρική τους αναπαράσταση. Όμως, η συνειδητοποίηση αυτής της αντίφασης αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση για όλο το δίκτυο των εμπλεκομένων σ’ αυτή τη διαδικασία, ερασιτεχνών και επαγγελματιών.

Σκοπός της συγκεκριμένης διάλεξης δεν ήταν να προτείνει ή να προβάλει μια ‘ιδανική’ τυπολογία χορευτικής παράστασης, αλλά να φωτίσει και να θέσει προβληματισμούς πάνω σε ζητήματα υλοποίησης μιας παράστασης παραδοσιακού χορού, που αφορούν σε πρακτικές όπως η επιλογή του χορευτικού υλικού/ρεπερτορίου και της μουσικής, η διδασκαλία, η κινησιολογία, η χορογραφία και η αισθητική. Προλογίζει η Έφορος Παραρτημάτων του ΛτΕ Μαρία Παπαμάρκου.

Video της 1ης Συνάντησης «Πτυχές της χορευτικής πράξης» που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020 με τίτλο «Πάμε παράσταση; Χορευτικές διαδρομές, καταστάσεις και αντιφάσεις» και ομιλητή τον Χρήστο Παπακώστα
Δείτε περισσότερα για τη Δράση