Το ΛτΕ έθεσε από την αρχή της σύστασής του μία σειρά από στόχους με κύριους άξονες τη βελτίωση της θέσης της γυναίκας και τη διατήρηση και ανάδειξη του λαϊκού πολιτισμού.

Στο πλαίσιο αυτό υλοποίησε πολλές δράσεις, αρκετές από τις οποίες είχαν μακροπρόθεσμη στόχευση, ορισμένες μάλιστα φθάνουν μέχρι σήμερα. Στους δύο αυτούς τομείς, στους οποίους κυρίως προσανατόλισε τη δραστηριότητά του, το ΛτΕ υπήρξε πρωτοπόρο και από τους ελάχιστους φορείς με σχετική ενασχόληση.

Παράλληλα με αυτά, όταν χρειάστηκε ανταποκρίθηκε και στην όποια πολεμική εμπλοκή της Ελλάδας κατά τις πρώτες δεκαετίες μετά την ίδρυσή του. Δεν είναι περίεργο λοιπόν που το ΛτΕ τιμήθηκε συχνά από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Συγκεκριμένα τη δεκαετία του 1920 έλαβε διακρίσεις που αφορούσαν στην ενασχόληση με την ελληνική παράδοση, ενώ από τη δεκαετία του 1930 αποδόθηκαν μετάλλια και έπαινοι τόσο σε προέδρους του (Καλλιρρόη Παρρέν, Άννα Τριανταφυλλίδου, Χρυσούλα Καλλία) όσο και στο ίδιο το Λύκειο.

Από τη δεκαετία του 1960 θα ξεκινήσει η συλλογή διακρίσεων της Χορευτικής Ομάδας σε φεστιβάλ και άλλες διοργανώσεις στο εξωτερικό.