Εξερευνήστε την ψηφιοποιημένη συλλογή του ΜΕΛΕ

Σύνθετη αναζήτηση

Ψηφιακό Αποθετήριο (Όλα)

Εξερευνήστε την ψηφιοποιημένη συλλογή του ΜΕΛΕ
Ψηφιακό Αποθετήριο

Το 2007 το ΜΕΛΕ δημιούργησε το ψηφιακό του αποθετήριο, παραδίδοντας σε ανοιχτή απομακρυσμένη πρόσβαση σε κάθε ενδιαφερόμενο περισσότερα από 4.000 τεκμήρια που περιλαμβάνονται στις συλλογές του.

Στο ψηφιακό αποθετήριο συγκεντρώνονται επιλεγμένα αντικείμενα που συνθέτουν τον βασικό κορμό μιας φορεσιάς, καθώς και αντικείμενα που κατατάσσονται στα λεγόμενα μικροεξαρτήματά τους. Ορισμένα αντικείμενα αποτελούν σύγχρονες κατασκευές και επελέγησαν ως εξαιρετικά δείγματα πιστής αναπαραγωγής.

Σημαντικό μέρος επίσης καλύπτουν και τα ιστορικά αντίγραφα του Λυκείου των Ελληνίδων, όπως έχουν χαρακτηριστεί οι ανασυνθέσεις ενδυμάτων της μινωϊκής, της αρχαϊκής και της βυζαντινής εποχής που κατασκευάστηκαν τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αι. Ακόμη, συμπεριλαμβάνεται η συλλογή με τις κούκλες της βασίλισσας Όλγας, ως μοναδικά χρονολογημένα δείγματα μικρογραφίας της ελληνικής τοπικής φορεσιάς.

Η τεκμηρίωση των αντικειμένων βασίστηκε σε βιβλιογραφική και όχι επιτόπια έρευνα. Όπου δε η βιβλιογραφία ήταν ανεπαρκής, η τεκμηρίωση επικεντρώθηκε μόνο στη φυσική περιγραφή του αντικειμένου. Επίσης, μικρός αριθμός αντικειμένων συνοδεύεται από ένα ερωτηματικό στην ευρύτερη περιοχή χρήσης, το οποίο δηλώνει αβεβαιότητα όσον αφορά στο γεωγραφικό εντοπισμό.

Επιτυχία του συγκεκριμένου έργου θα θεωρηθεί η συμβολή ειδικών είτε λόγω εντοπιότητας είτε λόγω ερευνητικών ενδιαφερόντων, συμβολή ευπρόσδεκτη, καθώς θα καλύψει τα όποια κενά της βιβλιογραφίας. Στόχος του Λυκείου των Ελληνίδων είναι το πρόγραμμα αυτό να αποτελέσει έναυσμα ενός ενδυματολογικού διαλόγου μεταξύ των αδελφών μουσείων σε Αθήνα και περιφέρεια.

Το έργο εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος "Κοινωνία της Πληροφορίας" ΜΕΤΡΟ 1.3 – ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ.

Logo

Εξερευνήστε την ψηφιοποιημένη συλλογή του ΜΕΛΕ
Στηρίξτε το ΜΕΛΕ
Ο εμπλουτισμός των συλλογών του ΜΕΛΕ με σκοπό τη διαφύλαξη, διατήρηση, αξιοποίηση και ανάδειξή τους αποτελεί όλα αυτά τα χρόνια σταθερό ζητούμενο.

Εάν επιθυμείτε να δωρίσετε αντικείμενα στο Μουσείο, παρακαλούμε κατεβάστε και συμπληρώστε το ειδικό έντυπο δωρεάς αντικειμένων, το οποίο σκοπό έχει τη συγκέντρωση πληροφοριών για τα αντικείμενα, τον δωρητή ή/και τον προκάτοχό τους.