Μουσείο Ενδυμασίας ΛτΕ
Μουσείο Ενδυμασίας Λυκείου των Ελληνίδων
To μοναδικό μουσείο με αποκλειστικά ενδυματολογικό περιεχόμενο στην Αθήνα
Ψηφιακό Αποθετήριο
Στηρίξτε το ΜΕΛΕ
Ο εμπλουτισμός των συλλογών του ΜΕΛΕ με σκοπό τη διαφύλαξη, διατήρηση, αξιοποίηση και ανάδειξή τους αποτελεί όλα αυτά τα χρόνια σταθερό ζητούμενο.

Εάν επιθυμείτε να δωρίσετε αντικείμενα στο Μουσείο, παρακαλούμε κατεβάστε και συμπληρώστε το ειδικό έντυπο δωρεάς αντικειμένων, το οποίο σκοπό έχει τη συγκέντρωση πληροφοριών για τα αντικείμενα, τον δωρητή ή/και τον προκάτοχό τους.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Μουσείο
Επίσκεψη & Εισιτήρια
Μέτρα υγειονομικής προστασίας