Η συλλογή συγκεντρώνει τοπικές και αστικού τύπου ενδυμασίες του ιστορικού Ελληνισμού, κυρίως από τα τέλη του 19ου αι. έως τις αρχές του 20ού αι., με κάποιες να ανάγονται στον 18ο αι.

Πρόκειται για ενδύματα, κοσμήματα, ακόμη και μικροεξαρτήματα από διάφορες περιοχές του ηπειρωτικού και νησιωτικού ελληνικού χώρου, καθώς και ευρύτερες περιοχές όπου δραστηριοποιήθηκε ο ελληνισμός (Βόρεια Μακεδονία, Ανατολική Θράκη, Ανατολική Ρωμυλία, Εύξεινος Πόντος, Μικρά Ασία).

Σε αυτά τα αντικείμενα εκφράζονται όλες οι εποχές, αντιπροσωπεύονται όλες οι ηλικίες, οι τάξεις, οι κοινωνικές και οι εθνοπολιτισμικές ομάδες, περιλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες στις οποίες ανήκουν μορφολογικά οι ενδυμασίες αλλά και οι διαφορετικές λειτουργίες που εξυπηρετούσαν οι πλείστοι ενδυματολογικοί κώδικες: από την προστασία, τον στολισμό, τον καλλωπισμό, μέχρι τις λατρευτικές συνήθειες, τις δοξασίες, τη μεταμφίεση κ.ά.

Στηρίξτε το ΜΕΛΕ
Ο εμπλουτισμός των συλλογών του ΜΕΛΕ με σκοπό τη διαφύλαξη, διατήρηση, αξιοποίηση και ανάδειξή τους αποτελεί όλα αυτά τα χρόνια σταθερό ζητούμενο.

Εάν επιθυμείτε να δωρίσετε αντικείμενα στο Μουσείο, παρακαλούμε κατεβάστε και συμπληρώστε το ειδικό έντυπο δωρεάς αντικειμένων, το οποίο σκοπό έχει τη συγκέντρωση πληροφοριών για τα αντικείμενα, τον δωρητή ή/και τον προκάτοχό τους.