Όροι Χρήσης

Αγαπητέ Επισκέπτη,

Καλώς ήρθατε στο Διαδικτυακό Τόπο lykeionellinidon.com του Λυκείου των Ελληνίδων. Ο Διαδικτυακός Τόπος ανήκει στο Λύκειον των Ελληνίδων, το οποίο έχει και τη διαχείρισή του.

1. Αποδοχή των όρων με τη χρήση της Ιστοσελίδας

Οι παρόντες Όροι Χρήσης αποτελούν τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας lykeionellinidon.com (εφεξής «Διαδικτυακός Τόπος»), η οποία προσφέρεται προς χρήση στους ενδιαφερομένους (εφεξής οι «Χρήστες» ή «εσείς») από το Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία Λύκειον των Ελληνίδων, το οποίο εδρεύει στην Αθήνα (Δημοκρίτου 14) (εφεξής «Λύκειον των Ελληνίδων» ή «ΛτΕ»).

Η πρόσβαση και η χρήση του Διαδικτυακού Τόπου υπόκειται στους ακόλουθους Όρους Χρήσης και σε όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς. Με την πρόσβαση και χρήση αυτού του Διαδικτυακού Τόπου, αποδέχεστε πλήρως και ανεπιφύλακτα τους Όρους Χρήσης και αποδέχεστε ότι κάθε άλλη συμφωνία μεταξύ υμών και του ΛτΕ αντικαθίσταται από το παρόν σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο του παρόντος. Εάν δεν αποδέχεστε πλήρως τους παρόντες Όρους Χρήσης, μην συνδεθείτε στον παρόντα Διαδικτυακό Τόπο, άλλως παρακαλούμε να αποχωρήσετε από αυτόν.

Οι Χρήστες παραμένουν προσωπικά και αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις τους κατά τη διάρκεια χρήσης του Διαδικτυακού Τόπου. Το ΛτΕ δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των Χρηστών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν τους παρόντες όρους. Ωστόσο, οι Χρήστες ενδέχεται να ευθύνονται για βλάβες ή ζημίες του ΛτΕ ή τρίτων από την εν λόγω αδυναμία τους.

2. Καθεστώς ιδιοκτησίας Περιεχομένου

Ο παρών Διαδικτυακός Τόπος και το σύνολο του περιεχομένου του στα οποία περιλαμβάνονται ενδεικτικά, το κείμενο, το σχέδιο, τα λογότυπα, τα γραφικά, τα εικονίδια και οι εικόνες, («το Περιεχόμενο»), προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του ΛτΕ ή και τρίτων.

Στο Περιεχόμενο δύναται να περιλαμβάνονται και εμπορικά σήματα, λογότυπα, ή διακριτικά γνωρίσματα που ανήκουν στο ΛτΕ ή σε τρίτους.

Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση οποιουδήποτε στοιχείου του Περιεχομένου, εκτός αν ρητώς άλλως προβλέπεται από τους παρόντες Όρους Χρήσης, χωρίς την έγγραφη άδεια του ΛτΕ. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση των σημάτων, λογοτύπων και λοιπών διακριτικών του ΛτΕ χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεσή του. Σε οποιαδήποτε χρήση του Διαδικτυακού Τόπου πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν ότι στο Περιεχόμενο μπορεί να περιλαμβάνονται και εμπορικά σήματα, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που ιδιοκτησιακά ανήκουν σε τρίτους. Το ΛτΕ δεν δίδει την άδειά του για τη χρήση αυτή ούτε αντιποιείται δικαιώματα τρίτων, ο οποίοι είναι και παραμένουν οι μόνοι δικαιούχοι που μπορούν να δώσουν την άδειά τους για τέτοια χρήση.

Η δυνατότητα πρόσβασης και χρήσης του λογισμικού που συνέχεται με το Διαδικτυακό Τόπο (εφεξής το «Λογισμικό»), δεν συνιστά δικαίωμα του Χρήστη επί του Λογισμικού. Οι Χρήστες οφείλουν να παραλείπουν οιαδήποτε πράξη αναπαραγωγής, τροποποίησης, μετάφρασης ή εν γένει προσβολής του Λογισμικού και του περιεχομένου του από τους Χρήστες ή από τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο. Με το παρόν το ΛτΕ παραχωρεί στους Χρήστες μη αποκλειστική, προσωποπαγή, μη εκχωρήσιμη και ελευθέρως ανακλητή άδεια χρήσης του Λογισμικού, η οποία θα διαρκεί μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας του ΛτΕ, παρακαλούμε διαβάστε την ενότητα Πολιτική Προστασίας Πνευματικών Δικαιωμάτων, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των παρόντων Όρων Χρήσης.

3. Η χρήση του Διαδικτυακού Τόπου

Το ΛτΕ σάς χορηγεί την άδεια χρήσης του παρόντος Διαδικτυακού Τόπου (και του Λογισμικού) υπό την προϋπόθεση ότι η χρήση θα είναι σύννομη και σύμφωνη με τους παρόντες όρους και ιδίως με τα παρακάτω οριζόμενα:

 • Επιτρέπεται η λήψη και χρήση Περιεχομένου, αλλά μόνο με σκοπό την προσωπική πληροφόρηση και χρήση σύμφωνα με όσα ορίζει ο Νόμος και όχι για εμπορικούς και κερδοσκοπικούς σκοπούς, με την προϋπόθεση ότι δεν θα προβείτε σε αφαίρεση, αλλαγή ή αλλοίωση των πληροφοριών, του περιεχομένου ή των δικαιωμάτων (πνευματικής ιδιοκτησίας κι άλλων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων) που αποτελούν το Περιεχόμενο. Σε οποιαδήποτε χρήση πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν ότι στο Περιεχόμενο μπορεί να περιλαμβάνονται και στοιχεία που ιδιοκτησιακά ανήκουν σε τρίτους. Το ΛτΕ δεν δίδει την άδειά του για τη χρήση αυτή ούτε αντιποιείται δικαιώματα τρίτων.
 • Απαγορεύεται, η αντιγραφή, η δημοσίευση (εκτός εάν προβλέπεται από τα παραπάνω), η διανομή, η τροποποίηση, η μετάδοση, η εμφάνιση, η εκ νέου χρήση, η αναπαραγωγή, , η χορήγηση άδειας, η μεταβίβαση, πώληση ή άλλη χρήση του Περιεχομένου ή στοιχείων αυτού, καθώς και η δημιουργία παράγωγων έργων χωρίς την έγγραφη άδεια του ΛτΕ. Επιτρέπεται η αναπαραγωγή (sharing) στο διαδίκτυο αυτούσιου του Περιεχομένου σύμφωνα με την πολιτική του ΛτΕ και τους παρόντες όρους.
 • Ως προϋπόθεση για την πρόσβαση και χρήση του παρόντος Διαδικτυακού Τόπου, δεσμεύστε προς το ΛτΕ ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε τον παρόντα Διαδικτυακό Τόπο με οποιοδήποτε τρόπο ή για οποιονδήποτε σκοπό, ο οποίος απαγορεύεται από τους Όρους Χρήσης ή τον Νόμο (ενδεικτικά με τρόπο που θα μπορούσε να συνιστά ή να ενθαρρύνει συμπεριφορά που θα μπορούσε να θεωρηθεί ποινικό αδίκημα, να εγείρει αστική ευθύνη ή να παραβιάσει με άλλο τρόπο οποιοδήποτε νόμο), καθώς και ότι δε θα χρησιμοποιήσετε το Διαδικτυακό Τόπο για τη δημοσίευση ή τη μετάδοση οποιουδήποτε υλικού με απειλητικό, αναληθές, παραπλανητικό, προσβλητικό, παρενοχλητικό, συκοφαντικό, βλάσφημο ή άλλως παράνομο περιεχόμενο. Το ΛτΕ θα συνεργαστεί πλήρως με όλες τις αρχές και θα συμμορφωθεί πλήρως με οποιαδήποτε δικαστική απόφαση που θα ζητά ή θα δίνει εντολή για την αποκάλυψη της ταυτότητας οποιουδήποτε ατόμου δημοσιεύει ή μεταδίδει τέτοιου είδους πληροφορίες και υλικό ή χρησιμοποιεί το Διαδικτυακό Τόπο με τον τρόπο ή τον σκοπό που περιγράφεται παραπάνω. Δεσμεύεστε επίσης ότι θα πληροφορήσετε το ΛτΕ, αμέσως μόλις αντιληφθείτε κάθε παράνομη ή απαγορευμένη χρήση του παρόντος Διαδικτυακού Τόπου από τρίτους.
 • Φέρετε ευθύνη για τη συμμόρφωση με την νομοθεσία και τους κανονισμούς του τόπου από όπου έχετε πρόσβαση στον παρόντα Διαδικτυακό Τόπο. Το ΛτΕ δεν δηλώνει ότι ο παρών Διαδικτυακός Τόπος συμμορφώνεται με τους νόμους όλων των δικαιοδοσιών. Εάν έχετε αμφιβολίες περί αυτού, πρέπει να αναζητήσετε τη συνδρομή νομικού και εάν κριθεί απαραίτητο, να παύσετε τη χρήση του παρόντα Διαδικτυακού Τόπου πάραυτα.
 • Απαγορεύεται η χρήση αυτού του Διαδικτυακού Τόπου για διαφήμιση ή για προσφορές.
 • Οι Χρήστες απαγορεύεται να εγκαταστήσουν, προωθήσουν ή/και διαθέσουν περιεχόμενο που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν, περιορίσουν ή επηρεάσουν με οποιονδήποτε τρόπο τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας του Διαδικτυακού Τόπου ή να εμποδίσουν άλλους Χρήστες να χρησιμοποιούν το Διαδικτυακό Τόπο και οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία συνδεδεμένη με αυτόν.

Χρήση του Διαδικτυακού Τόπου από Ανηλίκους

Με την αποδοχή των Όρων Χρήσης ο Χρήστης δηλώνει ότι είναι ενήλικος 18 ετών ή 18 ετών και άνω ή, εάν είναι κάτω των 18 ετών, ότι έχει λάβει την απαραίτητη συναίνεση από τον έχοντα/ τους έχοντες τη γονική μέριμνα αυτού και ότι θα παράσχει τα στοιχεία αυτού/ αυτών, εφόσον του ζητηθεί κάτι τέτοιο. Οι έχοντες τη γονική μέριμνα ανηλίκων οφείλουν να προστατεύουν αυτούς από πρόσβαση σε περιεχόμενο που απευθύνεται σε ενηλίκους και ευθύνονται αποκλειστικά σε αντίθετη περίπτωση.

Παρόλο που το ΛτΕ έχει τη δυνατότητα να επιβλέπει και να λαμβάνει μέτρα για την προσήκουσα χρήση του Διαδικτυακού Τόπου, είναι δυνατό σε οιονδήποτε χρόνο να παρουσιάζεται στο Διαδικτυακό Τόπο υλικό που μπορεί να είναι ακατάλληλο για ανηλίκους. Το ΛτΕ ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν πρόσβαση μέσω του Διαδικτυακού Τόπου σε πληροφορίες ή/και εικόνες που είναι ακατάλληλες για ανηλίκους

 4. Απόρρητο

Όλες οι προσωπικές πληροφορίες (για παράδειγμα, το όνομά σας, η διεύθυνση, το τηλέφωνο, η ηλεκτρονική διεύθυνση) που αποστέλλετε στο Διαδικτυακό Τόπο μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή με άλλο τρόπο θα χρησιμοποιηθούν από το ΛτΕ σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Απορρήτου του παρόντος Διαδικτυακού Τόπου. Κάθε άλλη μορφή επικοινωνίας ή υλικό που αποστείλετε στο Διαδικτυακό Τόπο, όπως ερωτήσεις, σχόλια, προτάσεις κλπ, θα θεωρηθούν ότι δεν έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα και δεν αποτελούν πληροφορίες για αποκλειστική χρήση από το ΛτΕ και ως εκ τούτου, το ΛτΕ μπορεί να τα χρησιμοποιήσει όπως επιθυμεί.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική προστασίας απορρήτου και προσωπικών δεδομένων του ΛτΕ, παρακαλούμε διαβάστε την Πολιτική Προστασίας Απορρήτου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των παρόντων Όρων Χρήσης.

5. Απαγόρευση πρόσβασης - διακοπή λειτουργίας

Είναι στη διακριτική ευχέρεια του ΛτΕ να αρνηθεί τη πρόσβαση στο Διαδικτυακό Τόπο ή σε κάποιο τμήμα αυτού χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή να διακόψει για οποιονδήποτε λόγο και χρόνο τη λειτουργία του Διαδικτυακού Τόπου.

6. Δηλώσεις

Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να σας προσφέρουμε πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες. Παρόλα αυτά δεν αποκλείεται το Περιεχόμενο του παρόντος Διαδικτυακού Τόπου να περιέχει ανακρίβειες, ελλείψεις και τυπογραφικά λάθη. Αλλαγές μπορούν να γίνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα στον παρόντα Διαδικτυακό Τόπο ανά πάσα στιγμή και χωρίς ειδοποίηση. Το ΛτΕ, ωστόσο, δεν δεσμεύεται για την ανά τακτά διαστήματα ανανέωση των πληροφοριών που περιέχονται στον παρόντα Διαδικτυακό Τόπο. Επιπρόσθετα, το ΛτΕ δεν εγγυάται ότι ο παρών Διαδικτυακός Τόπος θα λειτουργεί συνεχώς και χωρίς σφάλματα, ότι οι ελλείψεις θα διορθώνονται περιοδικά ή ότι θα είναι συμβατός με τη συσκευή, το υλικό και το λογισμικό του Χρήστη.

Πληροφορίες, συμβουλές και απόψεις που εκφράζονται στον παρόντα Διαδικτυακό Τόπο δεν πρέπει να λαμβάνονται ως βάση για τη λήψη προσωπικών, νομικών, οικονομικών και άλλου τύπου αποφάσεων. Πρέπει να συμβουλευτείτε έναν κατάλληλο επαγγελματία για να λάβετε συγκεκριμένες συμβουλές που θα ταιριάζουν στη δική σας περίπτωση.

Το περιεχόμενο δεν υπόκειται σε αλλαγή και σας δίδεται "ως έχει" χωρίς καμία εγγύηση οποιασδήποτε μορφής, ρητής ή συναγομένης. Το ΛτΕ δεν προβαίνει σε οποιαδήποτε ρητή, σιωπηρή ή άλλη δήλωση ή εγγύηση σχετικά με το Διαδικτυακό Τόπο και τη χρήση αυτού. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά το ΛτΕ δεν προβαίνει σε δηλώσεις και εγγυήσεις μη παραβίασης ή απουσίας κρυμμένων η άλλων ελαττωμάτων, ακρίβειας ή απουσίας λαθών αναγνωρίσιμων ή μη. Επισημαίνεται ότι ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν τον περιορισμό των συναγόμενων εγγυήσεων, οπότε μερικοί από τις παραπάνω περιορισμούς ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς.

Χωρίς περιορισμό των προαναφερθέντων, το ΛτΕ δεν εγγυάται ούτε δηλώνει ότι η χρήση του Περιεχόμενου από εσάς δε θα παραβιάζει δικαιώματα τρίτων ούτε ότι το Περιεχόμενο θα είναι ακριβές, πλήρες και ενημερωμένο για οποιαδήποτε σκοπούμενη χρήση. Επιπρόσθετα, σε ό,τι αφορά σε τυχόν συζητήσεις, συνομιλίες, δημοσιεύσεις, μεταδόσεις κλπ που μπορεί να βρίσκονται στον παρόντα Διαδικτυακό Τόπο, το ΛτΕ δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για το εν λόγω υλικό ή οποιοδήποτε υλικού που θα μπορούσε να συνιστά ή να ενθαρρύνει συμπεριφορά που θα μπορούσε να θεωρηθεί ποινικό αδίκημα, να εγείρει αστική ευθύνη ή να παραβιάσει με άλλο τρόπο το νόμο, και ενδέχεται να αναρτηθεί στον παρόντα Διαδικτυακό Τόπο.

Το ΛτΕ δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για πληροφορίες που δεν παρέχονται στον παρόντα Διαδικτυακό Τόπο ή για την αδυναμία των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω του Διαδικτυακού Τόπου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των υπηρεσιών ειδοποίησης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και των ομαδικών μεταδόσεων μέσω του διαδικτύου.

7. Περιορισμός ευθύνης

H χρήση του Διαδικτυακού Τόπου γίνεται με δική σας ευθύνη. Τόσο το ΛτΕ όσο και οι υπάλληλοι και τα στελέχη του, οι αντιπρόσωποί του ή οποιοσδήποτε τρίτος που εμπλέκεται στη δημιουργία, την παραγωγή ή τη δημοσίευση του Διαδικτυακού Τόπου δεν φέρουν ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, ηθική, θετική ή αλλού είδους ζημιά από οποιαδήποτε αίτια (συμβατική υποχρέωση ή αδικοπραξία) που προέρχεται από ή συνδέεται με τη χρήση του παρόντος Διαδικτυακού Τόπου ή το περιεχόμενο αυτού, συμπεριλαμβανομένης και της ακουσίας λήψης ιών ή άλλων επιβλαβών στοιχείων από το Διαδικτυακό Τόπο ή από τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες που τυχόν αποστέλλονται από τον παρών. Επισημαίνεται ότι ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν τον περιορισμό των συναγόμενων εγγυήσεων, οπότε μερικοί από τις παραπάνω περιορισμούς ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς.

Παρόλο που το ΛτΕ χρησιμοποιεί εύλογα μέτρα για την προστασία από ιούς και άλλα επιβλαβή στοιχεία, η φύση του διαδικτύου είναι τέτοια ώστε είναι αδύνατο να διασφαλιστεί ότι η πρόσβασή σας στο Διαδικτυακό Τόπο θα είναι αδιάλειπτη ή χωρίς σφάλματα, ή ότι ο παρών Διαδικτυακός Τόπος, οι διακομιστές αυτού ή τα e-mails, τα οποία ενδέχεται να σταλούν από το ΛτΕ, δεν θα περιέχουν ιούς ή άλλα επιβλαβή στοιχεία.

Εάν είστε δυσαρεστημένοι με κάποιο τμήμα του Διαδικτυακού Τόπου, παρακαλούμε διακόψτε τη χρήση του. Αποδέχεστε ότι αυτή είναι η μόνη δυνατότητα που σας δίδεται, και ότι, στο βαθμό που επιτρέπεται από την εφαρμοστέα νομοθεσία, παραιτείστε από όλες τις τυχόν άλλες αξιώσεις.

8. Βλάβη - αποζημίωση

Οι Χρήστες υποχρεούνται να αποκαταστήσουν κάθε θετική ή/και αποθετική ζημία του ΛτΕ λόγω παραβίασης δικαιωμάτων του ιδίου ή/και τρίτων ή κακής ή παράνομης χρήσης του Διαδικτυακού Τόπου ή χρήσης που αντίκειται στους παρόντες όρους. Η «χρήση» του παρόντος Διαδικτυακού Τόπου περιλαμβάνει την οποιαδήποτε χρήση τρίτων που έχουν πρόσβαση στο Διαδικτυακό Τόπο μέσω της συσκευής σας. Σε αυτή την περίπτωση, αποδέχεστε να καταβάλετε στο ΛτΕ τα έξοδα, την νόμιμη αποζημίωση και τη δικαστική δαπάνη (συμπεριλαμβανομένης και της εύλογης αμοιβής των δικηγόρων) που τυχόν επιβληθούν στο ΛτΕ ή που τυχόν βαρύνουν το ΛτΕ , και προέρχονται από τέτοιες αξιώσεις ή νομικές διώξεις.

9. Σύνδεσμοι προς άλλους διαδικτυακούς τόπους

Ο παρών Διαδικτυακός Τόπος περιέχει συνδέσμους που ανήκουν ή λειτουργούν υπό την επίβλεψη τρίτων εκτός του ΛτΕ. Το ΛτΕ δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών ιστοσελίδων (web sites) τρίτων, καθώς και υπηρεσιών ή/και καταστημάτων στα οποία μπορεί να παραπέμπει μέσω συνδέσμων (links), υπερσυνδέσμων (hyperlinks) και λοιπών δράσεων. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη ή χρήση υπηρεσιών ιστοσελίδων τρίτων ή υπηρεσιών τρίτων, οι Χρήστες αναγνωρίζουν, ότι πρέπει να απευθυνθούν απευθείας στις αντίστοιχες ιστοσελίδες, σελίδες, στους παρόχους των εν λόγω υπηρεσιών ή/και στα καταστήματα τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.

Χωρίς να περιορίζεται στα παραπάνω, το ΛτΕ αποποιείται συγκεκριμένα την ευθύνη αυτή εάν οι διαδικτυακοί τόποι παραβιάζουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτου, είναι ανακριβείς, ημιτελείς ή παραπλανητικές, δεν είναι κατάλληλες για ένα συγκεκριμένο σκοπό, δεν παρέχουν αρκετή ασφάλεια, εμπεριέχουν ιούς ή άλλα στοιχεία καταστροφικής φύσεως, είναι δυσφημιστικές ή εν γένει παραβιάζουν τον Νόμο ή δικαιώματα τρίτων.

Το ΛτΕ δεν υιοθετεί το περιεχόμενο ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρονται σε αυτούς τους διαδικτυακούς τόπους και δεν συνδέεται με τους διαχειριστές των διαδικτυακών τόπων αυτών. Εάν συνδεθείτε με αυτούς τους διαδικτυακούς τόπους ή τον παρόντα Διαδικτυακό Τόπο, το πράττετε με δικό σας κίνδυνο και χωρίς την άδεια του ΛτΕ.

10. Σύνδεση με τον παρόντα Διαδικτυακό Τόπο

Προσοχή: Η σύνδεση με τον παρόντα Διαδικτυακό Τόπο δηλώνει ότι αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης και τους νομικούς περιορισμούς και ότι θα συμμορφωθείτε με τους ορούς που ακολουθούν. Εάν δεν αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης ή δεν συμφωνείτε να συμμορφωθείτε με τους ορούς αυτούς, μην συνδεθείτε στον παρόντα Διαδικτυακό Τόπο, άλλως αποχωρήστε από αυτόν.

Εάν επιθυμείτε να δημιουργήσετε συνδέσμους υπερκειμένου (hyperlinks) που οδηγούν στον παρόντα Διαδικτυακό Τόπο, μπορείτε να το πράξετε μόνο εφόσον συμφωνείτε με τους ακόλουθους όρους:

 • Σας έχει χορηγηθεί ρητή έγγραφη άδεια από το ΛτΕ.
 • Συνδέεστε, αλλά δεν αναπαραγάγετε, την αρχική σελίδα του παρόντος Διαδικτυακού Τόπου. Συγκεκριμένα, συμφωνείτε ότι δε θα συνδεθείτε σε εσωτερική σελίδα του παρόντος Διαδικτυακού Τόπου που βρίσκεται ένα ή περισσότερα επίπεδα κάτω από την αρχική σελίδα ή ότι δε θα δημοσιεύσετε το περιεχόμενο του παρόντος Διαδικτυακού Τόπου σε άλλη ιστοσελίδα χωρίς την έγγραφη άδεια του ΛτΕ.
 • Δε θα προβείτε στην αφαίρεση, την παραποίηση ή την αλλαγή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο του μεγέθους ή της εμφάνισης του λογότυπου του ΛτΕ.
 • Δε θα δημιουργήσετε πλαίσιο ή πρόγραμμα περιήγησης (browser) ή περίγραμμα του περιεχομένου ή του παρόντος Διαδικτυακού Τόπου.
 • Δε θα υπονοήσετε με κανένα τρόπο ότι το ΛτΕ αποδέχεται προϊόντα ή υπηρεσίες εκτός από τα δικά του (συμπεριλαμβανομένων υμών ή των προϊόντων και υπηρεσιών σας).
 • Δε θα παραποιήσετε τη σχέση υμών ή της ιστοσελίδας σας με το ΛτΕ.
 • Δε θα παρέχετε ψευδείς, αναληθείς και ανακριβείς πληροφορίες για το ΛτΕ ή τις υπηρεσίες του ΛτΕ στην ιστοσελίδα σας.
 • Δε θα χρησιμοποιείτε τα λογότυπα, τα εμπορικά σήματα, ή λοιπά διακριτικά γνωρίσματα χωρίς ρητή έγγραφη άδεια από το ΛτΕ.
 • Δε θα περιλαμβάνετε περιεχόμενο στην ιστοσελίδα σας που είναι ή θα μπορούσε να θεωρηθεί παράνομο ή προσβλητικό.
 • Δε θα αφαιρείτε ή θα παραποιείτε πληροφορίες ή οποιοδήποτε στοιχείο του Περιεχομένου που περιλαμβάνονται στο Διαδικτυακό Τόπο.
 • Δε θα δημιουργείτε σύνδεση από ιστοσελίδα που δεν σας ανήκει.
 • Θα διακόψετε πάραυτα το σύνδεσμο εάν αυτό ζητηθεί από το ΛτΕ κατά την απόλυτη κρίση του.

Το ΛτΕ διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει το δικαίωμα που χορηγείται στην παρούσα παράγραφο 10 λόγω παραβίασης των Όρων Χρήσης και να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την παραβίαση αυτή.

Δεσμεύεστε ότι θα προβείτε στην πλήρη αποζημίωση του ΛτΕ για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που υπέστη το ΛτΕ λόγω παραβίασης της παραγράφου 10.

11. Λογισμικό διαθέσιμο σε αυτόν το Διαδικτυακό Τόπο

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλα δικαιώματα επί του λογισμικού που είναι διαθέσιμο για λήψη από το Διαδικτυακό Τόπο ανήκουν στο ΛτΕ ή στους δικαιοπαρόχους αυτού. Για να υπάρξει πρόσβαση σε πληροφορίες στον παρόντα Διαδικτυακό Τόπο, θα πρέπει ενδεχομένως να υπογράψετε άδεια με τρίτους παρόχους λογισμικού. Η δυνατότητά σας να έχετε πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες μπορεί να εξαρτηθεί από το κατά πόσο έχετε υπογράψει τέτοιες άδειες. Η χρήση του εν λόγω λογισμικού διέπεται από τους όρους της εκάστοτε σύμβασης παροχής αδείας που αφορά σε αυτό. Το ΛτΕ δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τη διευθέτηση τέτοιων αδειών. Μην εγκαταστήσετε ή χρησιμοποιήσετε οιοδήποτε λογισμικό εάν δεν αποδέχεστε τη σχετική άδεια χρήσης. Τη λήψη τέτοιου λογισμικού από τον παρόντα Διαδικτυακό Τόπο πράττετε με δική σας ευθύνη.

12. Αναθεώρηση των όρων

Το ΛτΕ μπορεί οποιαδήποτε στιγμή, και χωρίς ειδοποίηση, να αναθεωρήσει τους παρόντες όρους με την ανανέωση αυτού του κειμένου. Δεσμεύεστε από τέτοιες αναθεωρήσεις και πρέπει, ως εκ τούτου, να επισκέπτεστε περιοδικά αυτή τη σελίδα για να εξετάζετε τους πρόσφατους Όρους Χρήσης. Δεν είναι δυνατή η αλλαγή των Όρων Χρήσης από εσάς, εκτός εάν έχετε συμφωνήσει εγγράφως με το ΛτΕ.

13. Γενικά

Οι παρόντες όροι αποτελούν την πλήρη συμφωνία μεταξύ του ΛτΕ και των Χρηστών αναφορικά με τη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου.

Οι Όροι Χρήσης και η χρήση του παρόντος Διαδικτυακού Τόπου διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Τα δικαστήρια της Αθήνας είναι αρμόδια για την εκδίκαση των όποιων διαφορών προκύψουν ή σχετίζονται με τους Όρους Χρήσης ή/ και τον παρόντα Διαδικτυακό Τόπο ή στις όποιες διαφορές οι Όροι Χρήσης ή/ και ο Διαδικτυακός Τόπος αποτελούν ουσιώδες γεγονός. Σας γνωστοποιούμε επίσης, ότι το ΛτΕ θα κάνει πλήρη χρήση των ένδικων βοηθημάτων που της δίδονται από τον Νόμο σε περίπτωση παραβίασης των παρόντων όρων ή/και του Νόμου και οποιαδήποτε τυχόν αναβολή ή καθυστέρηση στην άσκηση τυχόν αξιώσεων του ΛτΕ δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι συνιστά παραίτηση από οποιοδήποτε σχετικό δικαίωμα.

Όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από τους παρόντες Όρους Χρήσης και τα ένδικα βοηθήματα είναι σωρευτικά και δεν αποκλείουν άλλα δικαιώματα και ένδικα μέσα που προβλέπονται από το νόμο ή από άλλη συμφωνία.

Εάν οποιοδήποτε τμήμα των Όρων Χρήσης θεωρηθεί ότι δεν ισχύει ή δεν μπορεί να εφαρμοστεί, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των παραιτήσεων από εγγυήσεις και των περιορισμών ευθύνης, τότε ο άκυρος και ανεφάρμοστος όρος θα αντικατασταθεί από έναν ισχύοντα και εφαρμόσιμο όρο που θα μοιάζει κατά το δυνατόν σε περιεχόμενο με τον αρχικό, ενώ η ισχύς των υπόλοιπων όρων δεν θα επηρεάζεται.

Οποιαδήποτε δικαιώματα ή υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτούς δε μπορούν σε καμία περίπτωση, εκτός και αν προβλέπεται ρητώς, να αποτελέσουν αντικείμενο μεταβίβασης ή εκχώρησης εκ μέρους των Χρηστών χωρίς την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του ΛτΕ. Εντούτοις, το ΛτΕ δύναται να μεταβιβάσει και να εκχωρήσει τα δικαιώματά της χωρίς καμία περαιτέρω διατύπωση.

Συμφωνείτε ότι δεν υφίσταται οιαδήποτε σχέση μεταξύ υμών και του ΛτΕ ως απόρροια των Όρων Χρήσης ή της χρήσης του παρόντος Διαδικτυακού Τόπου από εσάς, πέραν της εδώ αυστηρά περιγραφόμενης.

14. Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σχετικά με οποιοδήποτε ζήτημα αφορά τη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου μέσω της Φόρμας Επικοινωνίας.