Λίγα λόγια

Το Μουσείο Ενδυμασίας του Λυκείου των Ελληνίδων (ΜΕΛΕ) αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τόπους εναπόθεσης τοπικών ενδυμασιών της προβιομηχανικής κοινωνίας του ιστορικού ελλαδικού χώρου, καθώς επίσης ενδυμάτων και εξαρτημάτων των πρώιμων αστικών κοινωνιών του 19ου και του 20ού αι.

Μαζί με τα ενδύματα μινωικής, αρχαιοελληνικής και βυζαντινής έμπνευσης που δημιουργήθηκαν στο Λύκειον των Ελληνίδων  τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αι., στο πνεύμα της αδιάλειπτης συνέχειας του ελληνικού πολιτισμού που πρυτάνευε τότε, αλλά και αρκετά νεότερα και σύγχρονα της εποχής ενδυματολογικά τεκμήρια, οι συλλογές του ΜΕΛΕ προσφέρουν στον επισκέπτη ένα πανόραμα της ιστορίας του ελληνικού ενδύματος.

Άποψη της περιοδικής έκθεσης «Πωγώνι - η γυναικεία ενδυμασία». ΜΕΛΕ 2006. Φωτογραφία: Studio Kominis.
Άποψη της περιοδικής έκθεσης «Πωγώνι - η γυναικεία ενδυμασία». ΜΕΛΕ 2006. Φωτογραφία: Studio Kominis.
Η αποστολή μας

Κύριο και διαχρονικό μέλημα του ΜΕΛΕ είναι να προάγει τη γνώση γύρω από την ενδυμασία και το ένδυμα και να συμβάλει στη διατήρηση, την έρευνα, την τεκμηρίωση και την ανάδειξή τους.

Στόχος του είναι να μετατρέπει το φυλασσόμενο σε αυτό πολιτιστικό "απόθεμα" σε πολιτιστικό "προϊόν" με τελικό αποδέκτη τον άνθρωπο. Μέσα από εκθέσεις, εκδηλώσεις, διαλέξεις, εκδόσεις, δράσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα, αλλά και επεκτείνοντας τη μουσειακή του δράση στον διαδικτυακό χώρο, το ΜΕΛΕ επιδιώκει να βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία και αλληλεπίδραση με το κοινό, ενθαρρύνοντας την ενεργή συμμετοχή όλων.

Το έργο μας

Αδιαχώριστο από την ευθύνη και την αποστολή του ΜΕΛΕ είναι το έργο του, το οποίο συμπυκνώνεται στα εξής:

Τη διατήρηση, τον εμπλουτισμό και την ανάδειξη των συλλογών, ως επί το πλείστον μέσα από τη διοργάνωση εκθέσεων, εκπαιδευτικών δράσεων, εκδηλώσεων και διαλέξεων, καθώς και την παραγωγή εκδόσεων, αυτοτελώς ή από κοινού με άλλους πολιτιστικούς και εκπαιδευτικούς φορείς.

Την αρχειοθέτηση και επιστημονική τεκμηρίωση των συλλογών με τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών.

Τη φύλαξη και συντήρηση των συλλογών και των αρχείων σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές.

Τη μεταξύ μουσείων και συναφών πολιτιστικών οργανισμών κινητικότητα των αντικειμένων μέσα από τη (συν)διοργάνωση περιοδικών εκθέσεων ή δανεισμών.

Την επαφή με τις τοπικές κοινότητες και στην ένταξή τους στην παραγωγή της μουσειακής αφήγησης.

Τη σύμπραξη με ομάδες και επαγγελματίες τόσο με συναφή ενδιαφέροντα, όσο και "ανοίκεια" με τον χώρο πεδία, όπως οι σύγχρονες εικαστικές τέχνες, με στόχο την προώθηση διεπιστημονικών, διαθεματικών και καλλιτεχνικών συνεργειών.

Την εμπλοκή των επισκεπτών στη μουσειακή πρακτική μέσα από την ενθάρρυνση της συμμετοχικής παρατήρησης.

Τον συνεχή εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης με εκδόσεις ενδυματολογικoύ ενδιαφέροντος προς εξυπηρέτηση της επιστημονικής έρευνας και της ενημέρωσης του προσωπικού και των επισκεπτών.