Από την ίδρυσή του το ΜΕΛΕ έχει οργανώσει ποικίλες θεματικές εκθέσεις για τις ελληνικές τοπικές φορεσιές.

Χαρακτηριστικές έως τώρα απόπειρες αποτελούν θεματικές που προσέγγιζαν το ένδυμα ως δηλωτικού της ταυτότητας ενός τόπου ή μιας εθνοπολιτισμικής ομάδας. Ακόμη, έχουν οργανωθεί εκθέσεις βασισμένες στην τυπολογία των ενδυμάτων, την τελετουργική τους χρήση, αλλά και την αναπαράσταση τους στην τέχνη.

Τα τελευταία χρόνια, άλλοτε ανοίγοντας τις πόρτες του στον κόσμο της τέχνης ή περνώντας ακόμη σε performative πρακτικές ερμηνείας του υλικού πολιτισμού και άλλοτε επεκτείνοντας τη μουσειακή του δράση στον διαδικτυακό χώρο, το ΜΕΛΕ μετατρέπεται σταδιακά σε ένα ολοένα και πιο ανοικτό πεδίο πολιτισμικών συναντήσεων και δημιουργίας νέων σχέσεων.

Συνάμα, τα εκθέματα του ΜΕΛΕ ταξιδεύουν συχνά στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο μέσα από περιοδεύουσες εκθέσεις, αλλά και περιοδικές εκθέσεις που διοργανώνουν άλλοι φορείς.

Τρέχουσες και Προσεχείς Εκθέσεις

Παλαιότερες Εκθέσεις