1973 - 2019
Συμμετοχές σε άλλες Εκθέσεις

Συμμετοχή του ΜΕΛΕ στη Μόνιμη Έκθεση του ΜΕΛΤ (νυν ΜΝΕΠ)

Άποψη της μόνιμης έκθεσης στο ΜΕΛΤ (νυν ΜΝΕΠ), 1973-2019. Δεξιά: Δύο κυπριακές φορεσιές από τη συλλογή του ΜΕΛΕ.
Πού
Αθήνα, Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης (νυν ΜΝΕΠ)
Λίγα λόγια

Μακροχρόνιος δανεισμός κυπριακών ενδυμασιών στη μόνιμη έκθεση του ΜΕΛΤ (νυν ΜΝΕΠ) στο Κεντρικό του κτίριο επί της οδού Κυδαθηναίων 17.