Το ΜΕΛΕ συμμετέχει σε διεθνείς εορτασμούς που αφορούν στην πολιτιστική κληρονομιά και τα μουσεία, όπως η Διεθνής Ημέρα Μουσείων του Διεθνούς Συμβούλιου Μουσείων (ICOM), οι Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΕΗΠΚ) και η Ευρωπαϊκή Νύχτα των Μουσείων, ενώ διοργανώνει ποικίλες δικές του δράσεις και εκδηλώσεις.

Παλαιότερες Δράσεις