Λύκειον των Ελληνίδων
Συλλογές
Συλλογές & Αρχεία του Μουσείου Ενδυμασίας Λυκείου των Ελληνίδων