Το υλικό του Ιστορικού Αρχείου του ΛτΕ χρονολογείται από το 1911, έτος ίδρυσης του σωματείου και περιλαμβάνει:

 • Αλληλογραφία του ΛτΕ (1911 και εξής)
 • Βιβλία πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων
 • Αποκόμματα του τύπου, αθηναϊκού και επαρχιακού, σχετικά με εκδηλώσεις ή δραστηριότητες του ΛτΕ, αλλά και Παραρτημάτων του (Άργος του Τύπου) από το 1926
 • Επιστολές στρατιωτών από το μέτωπο της Αλβανίας προς μέλη του ΛτΕ, (Δεκέμβριος 1940-Μάρτιος 1941)
 • Αρχείο της Προέδρου Χρυσούλας Καλλία
 • Αρχεία τμημάτων του ΛτΕ
 • Αρχείο των Οικονομικών του Λυκείου (λογιστικά βιβλία, καταστάσεις εσόδων-εξόδων, αποδείξεις-τιμολόγια, μητρώο προσωπικού, συναλλαγές με πιστωτικά ιδρύματα, προϋπολογισμοί και απολογισμοί κ.ά.)
 • Έντυπο υλικό του Λυκείου (καταστατικά, λογοδοσίες, περιοδικά, βιβλία, λευκώματα, ημερολόγια, επιστολικά δελτάρια/κάρτες, προγράμματα εκδηλώσεων κ.ά.),
 • Βιβλία-ευρετήρια των μελών του ΛτΕ από τη δεκαετία του 1920
 • Εφήμερο υλικό (αφίσες, προσκλήσεις, μπλοκ αποδείξεων κ.ά.)
 • Υλικό της Ενώσεως Ελληνίδων και της Οικοκυρικής και Επαγγελματικής Σχολής (προσαρτήθηκε στο ΛτΕ το 1923)
 • Περιοδικό Hellenia, έκδοση των Συνεργαζόμενων Γυναικείων Σωματείων, με έδρα τις αίθουσες του ΛτΕ

Ένα σημαντικό μέρος των τεκμηρίων αυτών έχει ήδη ψηφιοποιηθεί ή βρίσκεται σε διαδικασία ψηφιοποίησης.

Σήμερα η πρόσβαση και η χρήση του αρχειακού υλικού από ερευνητές γίνεται κατόπιν αποστολής σχετικού αιτήματος στο παρακάτω email:

Δελτίο Εργασιών του ΛτΕ του έτους 1920. ΙΑΛΕ
Δελτίο Εργασιών του ΛτΕ του έτους 1920. ΙΑΛΕ
Επιστολή της Επιτροπής του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού (7/12/1922). ΙΑΛΕ
Επιστολή της Επιτροπής του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού (7/12/1922). ΙΑΛΕ
Εφημερίδα Έθνος 10 Μαρτίου 1954. ΙΑΛΕ
Εφημερίδα Έθνος 10 Μαρτίου 1954. ΙΑΛΕ
Εξώφυλλο προγράμματος χορευτικής παράστασης της 28ης Φεβρουαρίου 1962. ΙΑΛΕ
Εξώφυλλο προγράμματος χορευτικής παράστασης της 28ης Φεβρουαρίου 1962. ΙΑΛΕ
Μηνιαίο πρόγραμμα τείων του έτους 1964. ΙΑΛΕ
Μηνιαίο πρόγραμμα τείων του έτους 1964. ΙΑΛΕ
Αφίσα για τη συμπλήρωση των 100 χρόνων από την ίδρυση του ΛτΕ. ΙΑΛΕ
Αφίσα για τη συμπλήρωση των 100 χρόνων από την ίδρυση του ΛτΕ. ΙΑΛΕ
Τμήμα Ιστορικού Αρχείου