Αυτή τη στιγμή η Βιβλιοθήκη διαθέτει πάνω από 32.000 τόμους με ιδιαίτερο βάρος στη Λαογραφία.

Στις συλλογές της περιλαμβάνονται βιβλία λογοτεχνίας, δοκίμια, αρχαίας ελληνικής γραμματείας, φιλοσοφίας, ιστορίας, λαογραφικά περιοδικά, καθώς και ένας σημαντικός αριθμός λευκωμάτων, ενώ κόσμημα της συλλογής είναι η πλήρης σειρά της Εφημερίδος των Κυριών.

Τα μέλη του ΛτΕ μπορούν να δανείζονται λογοτεχνικά βιβλία δωρεάν. Δανεισμός επιτρέπεται και σε άτομα που δεν είναι μέλη του σωματείου, αντί χαμηλού τιμήματος.

Σήμερα η πρόσβαση στη Βιβλιοθήκη από ερευνητές και συνδρομητές γίνεται κατόπιν αποστολής σχετικού αιτήματος στο παρακάτω email:

Το πρώτο τεύχος της Εφημερίδος των Κυριών
Το πρώτο τεύχος της Εφημερίδος των Κυριών
Άποψη της Βιβλιοθήκης
Άποψη της Βιβλιοθήκης
Τμήμα Βιβλιοθήκης