ΜΕΛΕ - Μουσείο Ενδυμασίας
Συλλογές & Αρχεία
Με μεγαλύτερη διακριτή ενότητα τη συλλογή τοπικών και αστικού τύπου ενδυμασιών και κοσμημάτων και την ξεχωριστού ενδιαφέροντος συλλογή ενδυμάτων της μινωϊκής, της αρχαϊκής και της βυζαντινής εποχής,

τις συλλογές του ΜΕΛΕ συμπληρώνουν πολλά επιμέρους σύνολα, αντικείμενα, αρχεία, αλλά και "ειδικές συλλογές" με τεκμήρια ενδυματολογικού ενδιαφέροντος εστιασμένα στο παρόν, τα οποία αντικατοπτρίζουν σύγχρονα κοινωνικά θέματα και εξελίξεις.

Ψηφιακό Αποθετήριο
Στηρίξτε το ΜΕΛΕ
Ο εμπλουτισμός των συλλογών του ΜΕΛΕ με σκοπό τη διαφύλαξη, διατήρηση, αξιοποίηση και ανάδειξή τους αποτελεί όλα αυτά τα χρόνια σταθερό ζητούμενο.

Εάν επιθυμείτε να δωρίσετε αντικείμενα στο Μουσείο, παρακαλούμε κατεβάστε και συμπληρώστε το ειδικό έντυπο δωρεάς αντικειμένων, το οποίο σκοπό έχει τη συγκέντρωση πληροφοριών για τα αντικείμενα, τον δωρητή ή/και τον προκάτοχό τους.