Η συλλογή περιλαμβάνει ενδύματα και εξαρτήματα που συνδέονται με τη ζωή και τις δραστηριότητες των κατοίκων του αστικού χώρου από τις αρχές του 20ού αι. -τότε δηλαδή που η ευρωπαϊκή μόδα εισέβαλε δυναμικά στις πόλεις εκτοπίζοντας τις τοπικές φορεσιές-, καθώς και ενδύματα ορισμένων γεωγραφικά απομονωμένων οικισμών, στους οποίους όμως είχε εισχωρήσει νωρίς το πνεύμα της πόλης.

Στην ενότητα συμπεριλαμβάνονται δείγματα που φθάνουν έως και τις δεκαετίες 1960-1970, όταν η εγκατάλειψη των τοπικών ενδυμασιών έχει πλέον ολοκληρωθεί. Ακόμη συγκαταλέγονται ορισμένα ενδύματα και εξαρτήματα μόδας των τελευταίων δεκαετιών του 20ού αι., αλλά και καθόλου παράδοξα του 21ού, τα οποία λόγω της κοινωνικής, τεχνικής, καλλιτεχνικής, βιομηχανικής και εν γένει της ιστορικής τους σημασίας, έχει κριθεί ότι αποτελούν χρήσιμα αποκτήματα για τους ερευνητικούς σκοπούς του ΜΕΛΕ.

Στηρίξτε το ΜΕΛΕ
Ο εμπλουτισμός των συλλογών του ΜΕΛΕ με σκοπό τη διαφύλαξη, διατήρηση, αξιοποίηση και ανάδειξή τους αποτελεί όλα αυτά τα χρόνια σταθερό ζητούμενο.

Εάν επιθυμείτε να δωρίσετε αντικείμενα στο Μουσείο, παρακαλούμε κατεβάστε και συμπληρώστε το ειδικό έντυπο δωρεάς αντικειμένων, το οποίο σκοπό έχει τη συγκέντρωση πληροφοριών για τα αντικείμενα, τον δωρητή ή/και τον προκάτοχό τους.