Κεντρικά Γραφεία ΛτΕ
Δημοκρίτου 14, Αθήνα, 10673
Επικοινωνία

Τηλ. 210 3611 042
Fax  210 3607 355

Φόρμα επικοινωνίας
Πωλητήριο
Επικοινωνία & Πληροφορίες
Μέγαρο Αντωνοπούλου
Λ. Αλεξάνδρας 4, Αθήνα, 10682
Επικοινωνία
Τηλ. 210 8227 703
Fax 210 8227 703
Περιφερειακά Τμήματα Χορού
Παραρτήματα στην Ελλάδα & Γραφεία στο εξωτερικό