Λίγα λόγια

Το Ιστορικό Αρχείο του ΛτΕ που στεγάζεται στο επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας 4 Μέγαρο Αντωνόπουλου, διατηρεί κάθε τεκμήριο που σχετίζεται με την ίδρυση και τη λειτουργία του σωματείου και αποτυπώνει την άνω των 100 ετών δράση του.

ΙΑΛΕ
ΙΑΛΕ
ΙΑΛΕ
ΙΑΛΕ
Ιστορικό σύστασης

Ύστερα από πρωτοβουλία της προέδρου Χρυσούλας Καλλία, συστάθηκε το 1968 τμήμα Ιστορίας με Έφορο την Ελένη Πασαλιάδου, προκειμένου να καταγραφεί αρχικά μέσα από τα βιβλία των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και των Διοικητικών Συμβουλίων η δράση του Λυκείου μέχρι το 1940.

Το 1988 το τμήμα επανασυστάθηκε ως τμήμα Ιστορικού Αρχείου με Έφορο την Ελένη Πρωτοπαπά. Σήμερα Έφορος είναι η Αμαλία Μάρκατζη. Το 1994 την εποπτεία του Αρχείου ανέλαβε ο Ιστορικός-Αρχειονόμος Νίκος Ανδριώτης, ενώ από το 2000 επιστημονική συνεργάτης του Αρχείου είναι και η Άννα Μιχοπούλου, MA στις Γυναικείες Σπουδές.

Συλλογές

Το υλικό του Ιστορικού Αρχείου του ΛτΕ χρονολογείται από το 1911, έτος ίδρυσης του σωματείου, και περιλαμβάνει:

 • Αλληλογραφία του ΛτΕ (1911 και εξής)
 • Bιβλία πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων
 • Αποκόμματα του Τύπου, αθηναϊκού και επαρχιακού, σχετικά με εκδηλώσεις ή δραστηριότητες του ΛτΕ, αλλά και Παραρτημάτων του (Άργος του Τύπου) από το 1926
 • Επιστολές στρατιωτών από το μέτωπο της Αλβανίας προς μέλη του ΛτΕ, (Δεκέμβριος 1940-Μάρτιος 1941)
 • Αρχείο της Προέδρου Χρυσούλας Καλλία
 • Αρχεία τμημάτων του ΛτΕ
 • Αρχείο των Οικονομικών του Λυκείου (λογιστικά βιβλία, καταστάσεις εσόδων-εξόδων, αποδείξεις-τιμολόγια, μητρώο προσωπικού, συναλλαγές με πιστωτικά ιδρύματα, προϋπολογισμοί και απολογισμοί κ.ά.)
 • Έντυπο υλικό του Λυκείου (καταστατικά, λογοδοσίες, περιοδικά, βιβλία, λευκώματα, ημερολόγια, επιστολικά δελτάρια/κάρτες, προγράμματα εκδηλώσεων κ.ά.)
 • Βιβλία-ευρετήρια των μελών του ΛτΕ από τη δεκαετία του 1920
 • Εφήμερο υλικό (αφίσες, προσκλήσεις, μπλοκ αποδείξεων κ.ά.)
 • Υλικό της Ενώσεως Ελληνίδων και της Οικοκυρικής και Επαγγελματικής Σχολής (προσαρτήθηκε στο ΛτΕ το 1923)
 • Περιοδικό Hellenia, έκδοση των Συνεργαζόμενων Γυναικείων Σωματείων, με έδρα τις αίθουσες του ΛτΕ.

Ένα σημαντικό μέρος των τεκμηρίων αυτών έχει ήδη ψηφιοποιηθεί ή βρίσκεται σε διαδικασία ψηφιοποίησης.

Σήμερα η πρόσβαση και η χρήση του αρχειακού υλικού από ερευνητές γίνεται κατόπιν αποστολής σχετικού αιτήματος στο παρακάτω email:

Δραστηριότητα

Κύρια ενασχόληση του τμήματος είναι η ταξινόμηση, αποδελτίωση και καταλογογράφηση των εγγράφων της σημαντικότερης αρχειακής σειράς, του Πρωτοκόλλου Αλληλογραφίας του Λυκείου.

Τα μέλη του τμήματος και οι επιστημονικοί του συνεργάτες έχουν αναπτύξει σειρά ερευνητικών δραστηριοτήτων που βασίζονται κατά κύριο λόγο στο υλικό του Αρχείου.

Το 1987 ανατέθηκε από το ΛτΕ στην Ελένη Πρωτοπαπά η μελέτη της ιστορίας του Λυκείου και το 1993 εκδόθηκε το βιβλίο Το Λύκειον των Ελληνίδων 1911-1991.

Το 1994 εκπονήθηκε το πιλοτικό πρόγραμμα, με τίτλο «Το Λύκειο αναζητά σημάδια της ιστορίας του», στο πλαίσιο του 3ου Δικτύου καινοτόμων προγραμμάτων. Με βάση αυτό και ύστερα από εισαγωγική επιμόρφωση, μέλη του τμήματος εργάστηκαν εθελοντικά και ταξινόμησαν το αρχείο της πρώην προέδρου Χρυσούλας Καλλία, αρχεία τμημάτων του Λυκείου που δεν υφίστανται πια, ενώ παράλληλα έγινε στοιχειώδης συντήρηση εγγράφων και βιβλίων.

Κορύφωση της ενασχόλησης του τμήματος με την ιστορία του Λυκείου αποτέλεσε ο τόμος Το Λύκειον των Ελληνίδων 100 χρόνια που εκδόθηκε στα τέλη του 2010 από το ΠΙΟΠ, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση του σωματείου.

Τελευταίο έργο του Ιστορικού Αρχείου αποτελεί ο τόμος «Αγαπητές Ελληνίδες! Γράμματα από το αλβανικό μέτωπο προς το Λύκειον των Ελληνίδων», που εκδόθηκε το 2019 από το Γενικό Επιτελείο Στρατού/Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού. Στον τόμο παρουσιάζονται οι 363 επιστολές στρατιωτικών από το μέτωπο της Αλβανίας αλλά και μονάδες των μετόπισθεν που απόκεινται στο Ιστορικό Αρχείο του Λυκείου των Ελληνίδων.

Μία ακόμη δράση του τμήματος είναι και τα μαθήματα ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού για γυναίκες πρόσφυγες και μετανάστριες, αλλοδαπές και ομογενείς που ξεκίνησαν να παραδίδονται δωρεάν το 1998, συνεχίζοντας με αυτό τον τρόπο τη δράση της Καλλιρρόης Παρρέν και την παράδοση του Λυκείου με τα Κυριακά σχολεία και τις Σχολές αναλφάβητων μητέρων. Οι μαθήτριες λαμβάνουν στο τέλος της χρονιάς βεβαίωση και κάποιες από τα τμήματα προχωρημένων προετοιμάζονται για τις εξετάσεις γλωσσικής επάρκειας που διοργανώνει κάθε χρόνο το Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Στιγμιότυπο από την απονομή βεβαιώσεων παρακολούθησης των μαθημάτων ελληνικής γλώσσας το 2018
Στιγμιότυπο από την απονομή βεβαιώσεων παρακολούθησης των μαθημάτων ελληνικής γλώσσας το 2018
Στιγμιότυπο από την απονομή βεβαιώσεων παρακολούθησης των μαθημάτων ελληνικής γλώσσας το 2019
Στιγμιότυπο από την απονομή βεβαιώσεων παρακολούθησης των μαθημάτων ελληνικής γλώσσας το 2019

Τέλος στις δραστηριότητες του Ιστορικού Αρχείου εντάσσεται και η διοργάνωση διαλέξεων και εκδηλώσεων στο κεντρικό κτήριο του ΛτΕ.

Ενημερωθείτε για τα Μαθήματα Ελληνικής Γλώσσας & Πολιτισμού αλλά και τους τρόπους συμμετοχής σας
Ενημερωθείτε για τις προηγούμενες αλλά και τις τρέχουσες Δράσεις του τμήματος Ιστορικού Αρχείου