ΛΥΚΕΙΟΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ / ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ
Μέγαρο Αντωνοπούλου, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 4, τηλ.-φαξ 210 - 82 27 703

Ακαδημαϊκό έτος 2021-22

Μαθήματα ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού για γυναίκες ομογενείς και αλλοδαπές.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με απόφαση του Δ.Σ. του Λυκείου των Ελληνίδων, τα «Μαθήματα Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού για γυναίκες ομογενείς και αλλοδαπές», που διοργανώνει το Τμήμα Ιστορικού Αρχείου, δεν είναι δυνατόν να ξεκινήσουν στις αρχές του ακαδημαϊκού έτους 2021/22, λόγω των συνεχιζόμενων εκδηλώσεων της πανδημίας COVID-19.

Το πρόγραμμα θα επαναληφθεί μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν, οπότε και θα εκδοθεί σχετική ανακοίνωση.

Ευχαριστούμε τα μέλη μας, τις εθελόντριες δασκάλες και τις μαθήτριες για το σταθερό ενδιαφέρον τους.

Ευχόμαστε υγεία σε όλες και σε όλους.