ΛΥΚΕΙΟΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ / ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ
Μέγαρο Αντωνοπούλου, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 4, τηλ.-φαξ 210 - 82 27 703

Ακαδημαϊκό έτος 2019-20

Μαθήματα ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού για γυναίκες ομογενείς και αλλοδαπές.

Εγγραφές  (για παλιές και νέες μαθήτριες)

                                 Τετάρτη 9 Οκτωβρίου, ώρες 16:30 – 19:30

Τα μαθήματα γίνονται δωρεάν. Κόστος εγγραφής: 10,00 ευρώ

Οι ενδιαφερόμενες πρέπει να προσέλθουν προσωπικά για την υποβολή των αιτήσεων εγγραφής τους. Ειδικά δικαιολογητικά δεν απαιτούνται.

Οι εγγραφόμενες κατατάσσονται σε τάξεις αναλόγως των γνώσεών τους.

Σε κάθε τμήμα προσφέρεται ένα 3ωρο μάθημα την εβδομάδα (Δευτέρα ή Τρίτη ή Τετάρτη ή Πέμπτη απόγευμα), από τα τέλη Οκτωβρίου μέχρι τις αρχές Ιουνίου.

Τα μαθήματα διοργανώνονται και φέτος, 22η συνεχή χρονιά, από το Τμήμα Ιστορικού Αρχείου του Λυκείου των Ελληνίδων, συνεχίζοντας την παράδοση εθελοντικής προσφοράς στην εκπαίδευση και την κοινωνική αλληλεγγύη μεταξύ των γυναικών, στόχους που έθεσε η Καλλιρρόη Παρρέν για το ΛτΕ κατά την ίδρυσή του, το 1911.

_____________________________________________________

 

LYKEION TON HELLENIDON           (LYCEUM CLUB OF GREEK WOMEN)

                             HISTORICAL ARCHIVE SECTION

Megaron Antonopoulou, Alexandras Ave. 4, Athens tel.-fax 210-82 27 703

Greek Language and Civilization Lessons

for Women of Greek or Foreign Descent

Academic Year 2019-20

Registration      Wednesday, October 9, 16:30-19:30

The lessons are free of charge. Registration fee: 10 euros.

(The announcement is also available on the answering machine)

  • Women interested in enrolling should come in person on registration day.
  • Registered students are placed in one of 4 different levels

(beginner, intermediate, advanced, proficient).

  • Each course lasts from late October to early June and offers one 3hour lesson per week, on Monday, or Tuesday, or Wednesday, or Thursday afternoon.

 

In its 22nd consecutive year, this volunteer program continues to be inspired by the ideas of encouraging women’s solidarity, of advancing their social status, especially through educa-tion, as well as of preserving and promoting Greek heritage and contemporary culture – the aims set by Kallirrhoe Parren, when she founded the Lyceum Club of Greek Women in 1911.

 

page updated: 14/09/2020