05/05/2014
Άλλες Δράσεις & Εκδηλώσεις

Εκδήλωση «Αρχεία γυναικών – Γυναίκες στα αρχεία. Αναζητώντας τα ίχνη»

Εκδήλωση του τμήματος Ιστορικού Αρχείου σε συνεργασία με τη Βιβλιοθήκη Θεμάτων Ισότητας των Φύλων και το Ιστορικό Αρχείο της Γενικής Γραμματείας Ισότητας, με θέμα «Αρχεία γυναικών – Γυναίκες στα αρχεία. Αναζητώντας τα ίχνη».