2008
Περιοδικές Εκθέσεις

"Ελληνική Ενδυμασία και Έλληνες Ζωγράφοι" - Έκθεση του ΜΕΛΕ

Άποψη της περιοδικής έκθεσης «Ελληνική Ενδυμασία και Έλληνες Ζωγράφοι». ΜΕΛΕ 2008. Φωτογραφία: Studio Kominis.
Λίγα λόγια

"Ελληνική Ενδυμασία και Έλληνες Ζωγράφοι"

Έργα επιφανών Ελλήνων καλλιτεχνών με θέμα την ελληνική τοπική ενδυμασία παρουσιάζονται πλάι σε ενδυματολογικά σύνολα ή μεμονωμένα εξαρτήματα της συλλογής του ΜΕΛΕ, καλώντας τους επισκέπτες σε συγ-κρίσεις.

Επιμέλεια: Τάνια Βελίσκου

Highlights
Άποψη της περιοδικής έκθεσης «Ελληνική Ενδυμασία και Έλληνες Ζωγράφοι». ΜΕΛΕ 2008. Φωτογραφία: Studio Kominis.
Άποψη της περιοδικής έκθεσης «Ελληνική Ενδυμασία και Έλληνες Ζωγράφοι». ΜΕΛΕ 2008. Φωτογραφία: Studio Kominis.
Άποψη της περιοδικής έκθεσης «Ελληνική Ενδυμασία και Έλληνες Ζωγράφοι». ΜΕΛΕ 2008. Φωτογραφία: Studio Kominis.
Άποψη της περιοδικής έκθεσης «Ελληνική Ενδυμασία και Έλληνες Ζωγράφοι». ΜΕΛΕ 2008. Φωτογραφία: Studio Kominis.
Άποψη της περιοδικής έκθεσης «Ελληνική Ενδυμασία και Έλληνες Ζωγράφοι». ΜΕΛΕ 2008. Φωτογραφία: Studio Kominis.
Άποψη της περιοδικής έκθεσης «Ελληνική Ενδυμασία και Έλληνες Ζωγράφοι». ΜΕΛΕ 2008. Φωτογραφία: Studio Kominis.
Sponsors
Αποκλειστικός χορηγός