2002
Περιοδικές Εκθέσεις

"Οι παραδοσιακές ενδυμασίες της Θράκης" - Έκθεση του ΜΕΛΕ

Άποψη της περιοδικής έκθεσης «Οι παραδοσιακές ενδυμασίες της Θράκης». ΜΕΛΕ 2002.
Λίγα λόγια

"Οι παραδοσιακές ενδυμασίες της Θράκης"

Μαζί με τις φορεσιές των ντόπιων κατοίκων της Θράκης, παρουσιάζονται αντιπροσωπευτικά ενδυματολογικά σχήματα των προσφύγων από την Ανατολική Θράκη και την Ανατολική Ρουμελία, από τους νομάδες Σαρακατσάνους Πολίτες και τους Πομάκους.

Επιμέλεια: Νέλλη Μελίδου-Κεφαλά

Έντυπο της περιοδικής έκθεσης «Οι παραδοσιακές ενδυμασίες της Θράκης». ΜΕΛΕ 2002.
Έντυπο της περιοδικής έκθεσης «Οι παραδοσιακές ενδυμασίες της Θράκης». ΜΕΛΕ 2002.