11/12/2012
Τσάγια

Τσάι Εφορείας Μεγάρου Αντωνοπούλου

Ομιλία της κ. Έλλης Δρούλια, ιστορικού της Βιβλιοθήκης της Βουλής, με θέμα «Μια γνωριμία με τις ελληνικές βιβλιοθήκες από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα».