22/01/2013
Τσάγια

Τσάι Φιλολογικού τμήματος

Ομιλία της η κ. Λίζα Πενθερουδάκη, με θέμα «Ιστορία του λαϊκού παραμυθιού».