14/02/2023
Τσάγια

Τσάι τμημάτων Απόδημου Ελληνισμού και Διεθνών Σχέσεων

Ομιλία της Ζωγραφιάς Πιπίνου, Προέδρου του Λυκείου των Ελληνίδων - Γραφείο Βιέννης, με θέμα «Παρουσία των Ελλήνων στη Βιέννη».

Θα ακολουθήσει καλλιτεχνικό πρόγραμμα από μέλη της Χορευτικής Ομάδας του ΛτΕ.