04/04/2023
Τσάγια

Τσάι τμήματος Εθνικών Παραδόσεων & Λαογραφικού Αρχείου

«Λαογραφικά Αρχεία στην Ψηφιακή εποχή: προκλήσεις και προοπτικές στην τεκμηρίωση του εθνογραφικού υλικού στο Αρχείο του Κέντρου Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών».

Ευάγγελος Καραμανές, Διευθυντής Ερευνών, Διευθύνων το ΚΕΕΛ, Ιωάννης Καραχρήστος και Παρασκευάς Ποτηρόπουλος, κύριοι ερευνητές.