Βίντεο από τις Λαογραφικές Διαδικτυακές Συναντήσεις

Βίντεο από τις Λαογραφικές Διαδικτυακές Συναντήσεις

Το Τμήμα Εθνικών Παραδόσεων και Λαογραφικού Αρχείου του Λυκείου των Ελληνίδων διοργάνωσε δύο διαδικτυακές συναντήσεις, την Τρίτη 23 Φεβρουαρίου & την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2021.

Σκοπός των συναντήσεων ήταν να μας εισαγάγουν στον κόσμο των αρχείων γενικά και ειδικότερα σε αυτά που αφορούν στη λαογραφία, τόσο για να κατανοήσουμε τη λειτουργία τους, όσο και για να γνωρίσουμε τις πολλαπλές πρακτικές τους.

Τα Βίντεο από τις Λαογραφικές Διαδικτυακές Συναντήσεις είναι πλέον διαθέσιμα και μπορείτε να τα παρακολουθήσετε.

Διαδικτυακές Συναντήσεις Λαογραφικών Αρχείων (Video 1/2)
Διαδικτυακές Συναντήσεις Λαογραφικών Αρχείων (Video 2/2)
Δείτε περισσότερα για τη Δράση