Διημερίδα για το δημοτικό τραγούδι - «Πτυχές της χορευτικής πράξης ΙΙ»

Διημερίδα για το δημοτικό τραγούδι - «Πτυχές της χορευτικής πράξης ΙΙ»

Το δημοτικό τραγούδι σήμερα: αναστοχασμοί και πρακτικές εφαρμογές

Το Τμήμα Παραρτημάτων του Λυκείου των Ελληνίδων οργανώνει διημερίδα διαλέξεων – συζητήσεων και εργαστηρίων με τίτλο «Πτυχές της χορευτικής πράξης ΙΙ». Ειδικότερα, η διημερίδα θα εστιάσει σε μια κορυφαία πτυχή του παραδοσιακού χορού, το δημοτικό τραγούδι.

Η διημερίδα απευθύνεται σε δασκάλους παραδοσιακού χορού των Λυκείων των Ελληνίδων, στην Ελλάδα και στα Γραφεία του εξωτερικού, σε μέλη Διοικητικών Συμβουλίων αλλά και ευρύτερα σε δασκάλους χορού πολιτιστικών φορέων, μέλη χορευτικών ομάδων και σε όσους δραστηριοποιούνται εν γένει στο πεδίο του χορού, του πολιτισμού και της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς.

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δρ Χρήστος Παπακώστας, Αναπληρωτής καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Ημερομηνίες: Σάββατο 29 και Κυριακή 30 Απριλίου 2023
Συνολική Διάρκεια: 20 ώρες
Υλοποίηση: Δια ζώσης (Πολεμικό Μουσείο - Αθήνα, Βασιλίσσης Σοφίας & Ριζάρη 2)
Κόστος Συμμετοχής: 80€ για δασκάλους χορού των ΛτΕ, 100€ για άλλους συμμετέχοντες

Δείτε περισσότερα για τη Δράση