Λίγα λόγια

Έργο της Επιτροπής Επιστημόνων για τα Γυναικεία Θέματα και την Ισότητα είναι η διεύρυνση των δραστηριοτήτων του Λυκείου των Ελληνίδων στον χώρο των γυναικείων θεμάτων, προκειμένου να συνεχιστεί η παράδοση της Καλλιρρόης Παρρέν, με τη σύσταση ομάδας εργασίας από επιστήμονες μέλη του Λυκείου η οποία να ασχολείται με ζητήματα που αφορούν τη σημερινή Ελληνίδα.

Ιστορικό σύστασης

Η Επιτροπή συστήθηκε το 1994, με πρωτοβουλία της τότε Προέδρου Τότας Βαληνάκη και της νομικής συμβούλου του Λυκείου Λούλας Μιχαλοπούλου, η οποία και κατέλαβε τη θέση της Υπευθύνου της Επιτροπής. Τη διαδέχθηκε η Δρ. Αγλαΐα Ρομπόκου.

Δραστηριότητα

Η Επιτροπή, από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα, συμμετέχει στο γυναικείο και κοινωνικό γίγνεσθαι σε ελληνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για θεσμικές ρυθμίσεις που αφορούν τη γυναίκα, το παιδί, τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ισότητα κ.ά. και συνεργάζεται με εθνικούς και κοινωνικούς φορείς, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τη Γενική Γραμματεία Ισότητας, το Πάντειο Πανεπιστήμιο, τον Συνήγορο του Πολίτη, το Κέντρο Έρευνας για Θέματα Ισότητας, το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, το Ίδρυμα Μαραγκοπούλου, το Ευρωπαϊκό Lobby Γυναικών, τον Σύνδεσμο για τα Δικαιώματα της Γυναίκας και άλλες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς αυτούς.

Από την εκδήλωση βράβευσης τεσσάρων γυναικών σε θέσεις εξουσίας το 2005
Από την εκδήλωση βράβευσης τεσσάρων γυναικών σε θέσεις εξουσίας το 2005

Στο πλαίσιο των μηνιαίων συναντήσεων των μελών της στο Λύκειο, οργανώνονται συζητήσεις για θέματα της επικαιρότητας που απασχολούν την σύγχρονη κοινωνία καθώς επίσης και θέματα ιστορίας και πολιτισμού και παράλληλες επισκέψεις σε θεματικές Εκθέσεις και Μουσεία.

Παράλληλα η Επιτροπή οργανώνει και συμμετέχει σε συνέδρια, ημερίδες και ομιλίες για θέματα που αφορούν τη γυναίκα, το παιδί και ευρύτερα κοινωνικά ζητήματα για την κοινωνία γενικότερα.

Ενημερωθείτε για τις προηγούμενες αλλά και τις τρέχουσες Δράσεις της επιτροπής Επιστημόνων για τα Γυναικεία Θέματα & την Ισότητα