LOBBY EUROPEEN DES FEMMES
EUROPEAN WOMENS LOBBY

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΛΟΜΠΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ                               

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ                                     

email: ioannidoumika@gmail.com                                  Αθήνα  6 Μαρτίου 2020

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

8 ΜΑΡΤΙΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

Καθώς  η χώρα  μας βρίσκεται  και πάλι αντιμέτωπη με μια πρωτοφανή κρίση με θύματα κυρίως γυναίκες και παιδιά, που χρησιμοποιούνται χωρίς ντροπή για άσκηση πίεσης και  απειλής κατά  της  εδαφικής μας  ακεραιότητας, η Παγκόσμια Ημέρα της  Γυναίκας  αποτελεί  ευκαιρία για αποτελεσματικές παρεμβάσεις σε εθνικό, ευρωπαϊκό  και  διεθνές  επίπεδο.

Το Ευρωπαϊκό  Λόμπυ  Γυναικών, η μεγαλύτερη  Συνομοσπονδία Γυναικείων Οργανώσεων, αποδεικνύει  με αδιάσειστα  στοιχεία ότι η βία και οι πόλεμοι, στους  οποίους  η χώρα  μας  δεν  έχει  καμιά  εμπλοκή, πλήττει  κυρίως  γυναίκες και  παιδιά.  Η ραγδαία  και  υποκινούμενη  αύξηση των  μεταναστευτικών  ροών εντείνει  την  παράνομη διακίνηση  και αποφέρει  τεράστια  κέρδη στους  διακινητές.

Όπως  αναφέρθηκε κατά την  πρόσφατη παρουσίαση των  δράσεών μας, η χώρα μας  λόγω και  της  κρίσης  παρουσιάζει  μεγάλα κενά στα  θέματα  της  ίσης μεταχείρισης των δύο  φύλων με την  γυναικεία ανεργία  να καταγράφει  τα υψηλότερα ποσοστά ιδίως στις  νέες  γυναίκες, μεταξύ των  χωρών, της  Ευρωπαϊκής Ένωσης, χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών, άνιση κατανομή των οικογενειακών βαρών και υποεκπροσώπηση στις θέσεις ευθύνης.

Η επικύρωση της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας, ύστερα από συντονισμένη δράση της  Ελληνικής Αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Λόμπυ Γυναικών και των  Γυναικείων οργανώσεων  αποτελεί  ένα  σημαντικό  βήμα. Η  εφαρμογή της είναι στις επείγουσες προτεραιότητες μας, καθώς αναγνωρίζει την  θεσμική  μας  αρμοδιότητα. Επίσης η κύρωσή    της  και από  την  Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι αναγκαίο να επισπευσθεί.

Η σεξουαλική  εκπαίδευση  στα σχολεία, η αύξηση των ποσοστώσεων συμμετοχής γυναικών στα Διοικητικά  Συμβούλια, μαζί  με τα μέτρα διευκόλυνσης γυναικών και ανδρών με οικογενειακές υποχρεώσεις αποτελούν άμεσες και επείγουσες προτεραιότητες για την αναγνώριση  των  ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσω της ισότητας.

Θυμίζουμε  ότι  οι Γυναικείες  Οργανώσεις – Μέλη μας εργάζονται απολύτως εθελοντικά, στηρίζοντας  το αδύναμο  κοινωνικό  κράτος και  θα συνεχίσουν  να αγωνίζονται  σε εθνικό  και  ευρωπαϊκό  επίπεδο.

Απαιτείται κινητοποίηση όλων των δυνάμεων σε Ελλάδα και Ευρώπη και εγρήγορση ιδίως σε αυτές  τις  δύσκολες ώρες.

Για την Ελληνική Αντιπροσωπεία του ΕΛΓ

Μίκα Ιωαννίδου, Επικεφαλής της Ελληνικής Αντιπροσωπείας του ΕΛΓ

Μέλη: Μαίρη Λατσού, Αντιπρόεδρος της Ένωσης Ελληνίδων Νομικών

Αγλαΐα Ρομπόκου, Εκπρόσωπος του Λυκείου Ελληνίδων

 

 

 

 

 

 

Τρίτη 22.1.2019   Τσάι τμήματος Προβλημάτων Γυναίκας και Παιδιού.                          

Ομιλία του κ. Χρήστου Πετρέα, οικονομολόγου, εμπειρογνώμονος, συμβούλου & εκπαιδευτικού,

με θέμα «Η συμβολή της γυναικείας επιχειρηματικότητας στην ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού.

Προβληματισμοί και προοπτικές».

 

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ – ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕΤΡΕΑΣ
Οικονομολόγος (ΜΒΑ – ΗΠΑ)
Εμπειρογνώμων – Σύμβουλος – Εκπαιδευτικός – Διδάσκων
Τουριστικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης και Μάρκετινγκ

 

Μετά από μία γενικότερη εισαγωγή στην τουριστική δραστηριότητα και τους παράγοντες ανταγωνιστικότητας του Ελληνικού τουρισμού, η προσέγγιση του θέματος από τον ομιλητή επικεντρώνεται αφενός στην παρουσίαση της υφιστάμενης κατάστασης στην απασχόληση στον τουρισμό, και της γυναικείας επιχειρηματικότητας, με παράθεση μερικών στοιχείων από έρευνες, και αφετέρου στην συζήτηση επιλεγμένων κρίσιμων θεμάτων που αφορούν τις διαφορές απασχόλησης των δύο φύλων στον τουρισμό, και καταλήγει σε μερικές προτάσεις για εφαρμογή στον ελληνικό χώρο.

Γίνεται αναφορά στην συμμετοχή της γυναίκας στην επιχειρηματική δραστηριότητα, σε εφαρμοζόμενες επιχειρηματικές στρατηγικές, στις διαφοροποιήσεις και ανισότητες ή διακρίσεις που παρουσιάζονται, είτε είναι εξ’ αντικειμένου είτε εξ’ επιλογής, και στη σύνδεση που έχει ήδη περιληφθεί στην εφαρμογή των στόχων της Ατζέντας 2030 για την Βιώσιμη Ανάπτυξη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

 

 

 

 

——————————————————————————————————————————————–

ΗΜΕΡΙΔΑ  14 Μαΐου 2018

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Είναι γεγονός ότι η οικονομική κρίση που πλήττει τα τελευταία χρόνια την Ευρώπη και ειδικότερα  την τελευταία  επταετία την Ελλάδα έχει αλλάξει τα δεδομένα και επέφερε  ολέθριες επιπτώσεις στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Η φτωχοποίηση σε μεγάλες ομάδες πληθυσμού δημιούργησε προβλήματα ιδιαίτερα στην οικογένεια, πλήττοντας περισσότερο τις αδύναμες ομάδες  όπως είναι οι γυναίκες και τα  παιδιά.

Τα στοιχεία των περισσότερων μελετών καταδεικνύουν ότι η οικονομική κρίση, πλήττει τα παιδιά περισσότερο από άλλες ομάδες του πληθυσμού. Μέσα σε περιόδους οικονομικής κρίσης, μεταξύ άλλων, φαινόμενα όπως η κακοποίηση και παραμέληση των παιδιών φαίνεται να επωάζονται και να θέτουν σε κίνδυνο το μέλλον της κοινωνίας .

Ένα από τα πιο βασικά  παράγωγα της κρίσης είναι το γενικευμένο αίσθημα αβεβαιότητας και ανασφάλειας. Αυτό επηρεάζει τη συμπεριφορά των ενηλίκων και διαμορφώνει ένα αρνητικό περιβάλλον για την ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη της ευπαθέστερης των κοινωνικών ομάδων που είναι τα παιδιά και οι νέοι. Η ασφάλεια που πρέπει να παρέχει το οικογενειακό περιβάλλον στα μέλη του και κυρίως στα παιδιά κλονίζεται.

Η παιδική κακοποίηση μπορεί να επηρεαστεί από τους οικονομικούς παράγοντες μιας κοινωνίας, όπως η ύφεση, τα επίπεδα ανεργίας, η εισοδηματική ανισότητα και η φτώχια

Τα παιδιά που βρίσκονται στην ηλικία κατά την οποία οικοδομούνται οι αντιλήψεις τους για τον κόσμο, νιώθουν ανασφαλή και εκτεθειμένα σε ποικίλους εξωτερικούς κινδύνους. Εισπράττουν το ψυχολογικό κλίμα, σε μία χώρα που δοκιμάζεται από την οικονομική ύφεση, και νοιώθουν φόβο, θυμό,  και έλλειψη ελπίδας.  

Σε κοινωνίες με μεγάλες ανισότητες υπάρχει η τάση εμφάνισης υψηλών ποσοστών βίας. Οι ανισότητες μπορεί να αφορούν στην ανισότητα μεταξύ των δύο φύλων, ή σε ανισότητες οι οποίες εδράζονται στο εισόδημα, την εθνικότητα, την πρόσβαση σε κοινωνικούς πόρους και επιδρούν σε διάφορους τομείς της κοινωνικής ζωής.

Η οικονομική υστέρηση και η εργασιακή ανασφάλεια δημιουργούν εντάσεις σε ατομικό επίπεδο (άγχος, ένταση, κατάθλιψη, κατάχρηση αλκοόλ και άλλων ουσιών κλπ.) που αντανακλώνται στις διαπροσωπικές σχέσεις.

Η ένταση σε ατομικό επίπεδο μεταφέρεται εύκολα εντός του οικογενειακού περιβάλλοντος στα υπόλοιπα μέλη και μπορεί να οδηγήσει στην αποξένωση, την αδιαφορία, την επιθετικότητα, την απομόνωση, την αύξηση των κρουσμάτων συντροφικής βίας, την  έξαρση των αυτοκτονιών, την εφαρμογή σκληρών και βίαιων μεθόδων στην ανατροφή των παιδιών, την παραμέληση των φυσικών και συναισθηματικών τους αναγκών .

. Η Ελλάδα, μαζί με τις υπόλοιπες χώρες του ευρωπαϊκού Νότου (Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία), κατέχει μια από τις τελευταίες θέσεις διαχρονικά, τόσο στις δαπάνες κοινωνικής προστασίας, όσο και στις δαπάνες υγείας.

Ας ελπίσουμε ότι η μέριμνα για μια καλύτερη δημόσια υγεία και η στροφή για νέους τομείς εργασίας, ίσως θα μπορούσαν να φέρουν ένα βέλτιστο αποτέλεσμα και όπως αναφέρει η Ραϋμόνδη Μαρτάν «η Εργασία είναι Υγεία» και καμία εργασία δεν είναι ντροπή.