Έντυπες & Μουσικές
Εκδόσεις
Σημαντικό μέλημα και προτεραιότητα του Λυκείου των Ελληνίδων αποτελεί η αποτύπωση των συλλογών του, των αποτελεσμάτων της ερευνητικής του δράσης και της κοινωνικής του προσφοράς σε έντυπες και μουσικές εκδόσεις.

Κατά κανόνα δίγλωσσες, οι λυκειακές εκδόσεις συνδυάζουν την επιστημονική εγκυρότητα με τη σύγχρονη αισθητική και περιλαμβάνουν λευκώματα ενδυματολογικού και ιστορικού περιεχομένου, ημερολόγια που έχουν τον χαρακτήρα καταλόγου των περιοδικών εκθέσεων του ΛτΕ, "Τετράδια" με λαογραφική θεματολογία και πολυάριθμες μουσικές εκδόσεις με παραδοσιακή μουσική και τραγούδια, οι οποίες συνοδεύονται από πολυσέλιδο έντυπο με πλούσιο σχολιασμό και φωτογραφικό υλικό. Οι εκδόσεις διατίθενται στο Πωλητήριο του ΛτΕ και στο eShop του, ενώ διανέμονται δωρεάν σε  Μουσεία, Πανεπιστήμια, Πολιτιστικά Ιδρύματα και άλλους φορείς.