«Αντίδωρο στην Άννα Αποστολάκι. Η ζωή, το έργο και η συνεισφορά της»

                         Επιμέλεια: Ανδρομάχη Οικονόμου – Βασιλική Φλώρου

                                     Έκδοση: Λύκειον των Ελληνίδων 2017

H αρχαιολόγος και λαογράφος Άννα Αποστολάκι (1881-1958) ήταν πρωτοπόρα μορφή της ελληνικής επιστήμης: μια από τις πρώτες φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Αθηνών, από τις πρώτες γυναίκες μέλος πολλών επιστημονικών φορέων και η πρώτη γυναίκα διευθύντρια μουσείου στην Ελλάδα. Η σταδιοδρομία της έχει έναν παραδειγματικό χαρακτήρα: αντικατοπτρίζει όλες τις δυσκολίες και αγκυλώσεις που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν οι γυναίκες της εποχής της στην προσπάθειά τους να σταδιοδρομήσουν και να αναλάβουν έναν πιο ενεργό ρόλο στην κοινωνία και στην επιστήμη. Στον τόμο αυτό δώδεκα ερευνητές από ποικίλα επιστημονικά πεδία (αρχαιολογία, ιστορία, λαογραφία, μουσειολογία) ανασυνθέτουν μέσα από πρωτογενή έρευνα σε αρχειακό υλικό τη διαδρομή αυτής της άγνωστης προσωπικότητας, επιχειρούν να αναδείξουν και να επανεκτιμήσουν γνωστές και άγνωστες πτυχές του βίου και του έργου της, αλλά και να σκιαγραφήσουν τον τρόπο που ανταποκρίθηκε στα επιτακτικά προτάγματα της λαογραφίας του πρώτου μισού του 20ού αιώνα.

Το βιβλίο διατίθεται στο πωλητήριο του Λυκείου των Ελληνίδων, Δημοκρίτου 7Α, τηλ. 210 3611607.

 

Το Λύκειον των Ελληνίδων 100 χρόνια

Επιστημονική επιμέλεια Έφη Αβδελά, Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, Αθήνα 2010, σ.
511, εικ. 296
Πρόκειται για ένα συλλογικό έργο με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων λειτουργίας του Λυκείου των Ελληνίδων, το οποίο με επιστημονικό τρόπο αναλύει πτυχές της ιστορικής πορείας του ΛτΕ. Στις 15 μελέτες που περιέχονται στον τόμο έγινε προσπάθεια να καλυφθούν όλες οι περίοδοι του Λυκείου με έμφαση βέβαια, όπως είναι φυσικό, στις πρώτες δεκαετίες της δράσης του σωματείου. Ανιχνεύονται οι ιδεολογικές κατευθύνσεις των πρώτων χρόνων, η ανάδειξη του γυναικείου ζητήματος, οι προσπάθειες για τη διάσωση και διάδοση παραδοσιακών μορφών έκφρασης, όπως είναι ο χορός και η ενδυμασία. Αναδεικνύεται η συμβολή των δύο πρώτων Προέδρων του ΛτΕ, της Καλλιρρόης Παρρέν και της Άννας Τριανταφυλλίδου και ερευνώνται θέματα όπως η συγκρότηση της Ιματιοθήκης, η ανάδειξη των ελληνικών χορών, η διενέργεια του Α΄ Εθνικού Γυναικείου Συνεδρίου, η πρόσληψη της μητρότητας και οι εκπαιδευτικές δράσεις για τις γυναίκες, η εξάπλωση του ΛτΕ στο εσωτερικό (Παραρτήματα) και το εξωτερικό (Γραφεία). Ο τόμος περιέχει επίσης Χρονολόγιο, βιογραφικά των Προέδρων του ΛτΕ και πλούσιο αρχειακό και φωτογραφικό υλικό.

Λύκειον των Ελληνίδων το ξεκίνημα όπως το καταγράφει η «Εφημερίς των Κυριών»

Eπιμέλεια-σχόλια Νίκος Ανδριώτης, Αθήνα 2011, σ. 32 [Χορηγός έκδοσης Γεώργιος Π.
Βλαχόπουλος].
Η μικρή αυτή έκδοση που πραγματοποιήθηκε με την ευγενική χορηγία του Γεωργίου Π. Βλαχόπουλου περιέχει την ανατύπωση άρθρων από την «Εφημερίδα των Κυριών» των ετών 1911-1915 που αναφέρονται σε εκδηλώσεις ή δράσεις του Λυκείου των Ελληνίδων. Το μεγαλύτερο μέρος αναφέρεται στα Ανθεστήρια, την πρώτη επίσημη εμφάνιση του ΛτΕ την Πρωτομαγιά του 1911 με ένα κείμενο της Καλλιρρόης Παρρέν και την υποδοχή της εκδήλωσης από τον αθηναϊκό Τύπο. Σε άλλα άρθρα γίνεται λόγος για εκδηλώσεις, ομιλίες και παραστάσεις που οργάνωνε το ΛτΕ, αλλά και για τις ποικίλες δράσεις του κατά την περίοδο των Βαλκανικών πολέμων και του Α΄ Παγκόσμιου πολέμου.